4. Steering Committee Meeting projekta CO.N.S.E.N.SO
Objavljeno 2. 03. 2018
fakulteta

 

V Avstriji je od 22. do 23. 2. 2018 potekal  četrti  Steering Committee Meeting projekta CO.N.S.E.N.SO na katerem so proučili izvedbo posameznih projektnih aktivnosti za vse partnerje, saj je projekt v zaključni faz. Dorekli so kateri dokumenti še potrebujejo zaključni pregled in kako bodo izvedli fazo evalvacije projekta. V projektu je bilo v fazi implementacije narejenih več kot 4000 prvih obiskov starostnikov v petih sodelujočih regijah. V Sloveniji je bilo izvedenih približno 800 prvih obiskov in prav toliko ponovnih obiskov. V vseh štirih državah je bilo izvedeno podiplomsko izobraževanje medicinskih sester. Iz štirih študijskih programov so projektni partnerji oblikovali predlog za enoten podiplomski študijski program za Družinsko medicinko sestro (patronažna medicinska sestra).  V Avstriji je bila izvedena tudi manjša Mednarodna konferenca na kateri so vsi partnerji predstavili nekaj specifik izvedbe implementacije projekta v prakso ter učinke v posamezni državi. Tako v Italiji in Avstriji že prejemajo dodatno financiranje s strani države oziroma lokalnih skupnosti za nadaljevanje projekta. V Franciji so ugotovili, da bi bila tovrstna oskrba starejših nujno potrebna. V Sloveniji je medicinska sestra v domačem okolju zelo dobrodošla. Ugotovitve kažejo, da Slovenija razpolaga s premajhno podporno mrežo, ki bi starejšim nudila potrebne storitve. Implementacija projekta se tesno povezuje z dolgotrajno oskrbo, kjer se lahko najdejo skupne točke za uveljavitev tovrstnega profila medicinskih sester.

 

Evalvacija projekta je še v teku, zato bo več podatkov na voljo do konca leta 2018.

 

Koordinatorica projekta CO.N.S.E.N.SO na UP FVZ:
mag. Tamara Štemberger Kolnik, viš. pred.

 

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica