Informacijske-storitve

Uporabniško ime in geslo
VIS
E-učilnica
Oddaljeni dostop do člankov in drugih virov
E-točke
Brezžično omrežje - Eduroam
Arnes AAI
Office 365

 
 

Uporabniško ime in geslo

Vsi študenti ob vpisu na fakulteto dobite uporabniško ime, ki je enako vaši vpisni številki ter geslo, ki velja za vse spodaj naštete storitve.

Poleg običajnega uporabniškega imena, ki se uporablja za vse storitve, ki jih nudi fakulteta oz. univerza, dobite tudi uporabniško ime z dodano domeno @student.upr.si (če bi bilo vaše uporabniško ime 1234567 je torej vaše uporabniško ime za eduroam 1234567@student.upr.si), s katero lahko dostopate do storitev v federaciji AAI, do brezžičnega omrežja eduroam in do Office 365.

 

VIS

VIS (Visokošolski informacijski sistem) omogoča poslovanje študentov s fakulteto preko interneta.

več na VIS

 

E-učilnica

Na naslovu https://e.fvz.upr.si je dosegljiva e-učilnica moodle. V e-učilnici ima vsak predmet svoj prostor, ki ga urejajo izvajalci predmeta. Poleg nalaganja datotek omogoča tudi komunikacijo z izvajalci preko forumov, oddajo domačih nalog itd.

Privzeto se študenti lahko prijavite v katerikoli predmet - če je izvajalec svoj predmet drugače nastavil (da je npr. potrebno geslo), se je potrebno obrniti nanj.

 

Oddaljeni dostop do člankov in drugih virov

Na https://remote.upr.si/ so navodila za oddaljeni dostop, s katerim lahko dostopate do člankov in drugih virov, ki so običajno dostopni samo iz omrežja Univerze na Primorskem.

 

E-točke

V prostorih UP FVZ sta na voljo 2 računalnika v avli, v prostorih knjižnice pa še 9 računalnikov, na katerih je možen dostop do interneta.

 

Brezžično omrežje - Eduroam

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu

Uporabniško ime za eduroam je opisano v drugem odstavku poglavja Uporabniško ime in geslo

Za ureditev povezave je na večini naprav potrebno namestiti posebno programsko opremo, ki jo dobite na cat.eduroam.org.

Za določene sisteme android sistem Eduroam CAT še nima na voljo avtomatičnega orodja, zato je tam potrebno omrežje nastaviti ročno, navodila so na voljo tukaj.

Več na Eduroam

 

Arnes AAI

Univerza na Primorskem je članica federacije Arnes AAI, s čimer študenti dobite dostop do velikega nabora storitev, ki jih nudijo druge  organizacije. Primera storitev sta VOX za izvedbo spletnih konferenc, ali filesender za enostavno deljenje velikih datotek.

Uporabniško ime je opisano v drugem odstavku poglavja Uporabniško ime in geslo

Seznam nekaterih storitev, ki so na voljo preko arnes AAI je na voljo na: https://mds.aai.arnes.si/.

 

Office 365 in elektronska pošta

V storitev Microsoft Office 365 se prijavite na: https://www.office.com/ . Za prijavo uporabite uporabniško ime za VIS vpisna_številka@student.upr.si in geslo iz VISa.

Letniku vpisa 2019/2020, niso bile avtomatsko dodeljene licence za Office365, če jih želite, pišite na podpora@upr.si.

Storitve Microsoft Office 365 je oblačna storitev, ki jo nudi zunanji ponudnik in ni v upravljanju UP FVZ.

UP FVZ ne zagotavlja dostopnosti in kakovosti storitev. Pogoji storitve so na voljo na spletu.

Osebje UP FVZ ne nudi podpore pri uporabi te storitve. Za podrobnejše informacije uporabite vgrajeno pomoč ali pa informacije poiščite na spletu.

 

Top

Prijava VIS

Prijava e-učilnica