Anatomija

Vsebina predmeta:

Izvajalci:

  • prof. dr. Dean Ravnik

Anatomija: 

Predmet anatomija je ključen bazični predmet, pri katerem se študenti seznanijo z natančno zgradbo in organizacijo človekovega telesa. Spoznajo kako so zgradba, velikost in oblike posameznih organov tesno povezana z njihovo funkcijo. S proučevanjem vsakega posameznega organskega sistema se usposobijo povezovanja organskih sistemov med seboj v celoto, to je človekovo telo. Pri tem je uravnoteženo spoznavanje tako makroskopske, kot tudi mikroskopske anatomije. Namen predmeta je, da pridobi študent poglobljeno znanje, anatomije človekovega telesa kot tudi poznavanje in uporaba anatomskih terminusov, kar je osnova za razumevanje patoloških in patofizioloških, kot tudi nadaljnjih kliničnih predmetov.

 

Preverjanje znanja:

  • Pisni izpit 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica