Anatomija - dietetika

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Anatomija: 

Pri predmetu anatomija študenti spoznavajo osnovno zgradbo človekovega telesa. Naučijo se uporabljati osnovne anatomske terminuse. Človekovo telo in njegovo zgradbo spoznavajo preko posameznih organskih sistemov. Pri tem je uravnoteženo spoznavanje tako makroskopske, kot tudi mikroskopske anatomije. Poudarjeno je spoznavanje organiziranosti človekovega telesu in nenehno povezovanje zgradbe in funkcije. Študent pridobi predvsem poglobljeno znanje zgradbe prebavnega trakta, kar je osnova za razumevanje delovanja prebavil tako v zdravju kot v boleznih.

 

Preverjanje znanja:

 • pisni izpit 

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 

  • Arnau,E.&Paramon Ed. team..Vodnik po človeškem telesu, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997 
  • Bertolini,R.,Lautert,G. Anatomski atlas, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1992 
  • Košir,A. Nomina anatomica po naše, Medicinska fakulteta, Ljubljana. 
  • Martini F.H., Timmons,M.J. Human Anatomy, Prentice-Hall,International, London, 1995 
  • McMinn s sod. 1989. Barvni atlas anatomije človeka, EWO,Ljubljana. 
  • Perilleux,E, Anselme, B., Richard D. Biologija človeka, DZS, Ljubljana, 2000 
  • Shier D.,Butler J., Lewis R. Hole,s Human Anatomy&Physiology. McGraw Hill, 2001 
  • Pickering R.W. Biologija- shematski pregledi. TZS,Ljubljana, 1996 
  • Tomazo-Ravnik T. Anatomija človeka, Gradivo za pomoč pri študiju, Oddelek za biologijo BF, Ljubljana, 2004/2005 
  • Tomazo-Ravnik T. Anatomija človeka, Priročnik za vaje, Oddelek za biologijo BF, Ljubljana, 2004/2005 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica