Angleščina I

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Angleščina I

Študenti:

 • spoznajo temeljno jezikovno besedišče iz medicinske stroke, nege bolnika, prehrane in dietetike. Spoznajo temeljne slovnične strukture in se naučijo razvijati vse štiri jezikovne spretnosti (govor, poslušanje, branje in pisanje).
 • Naučijo se osnovne rabe najrazličnejših slovarjev, priročnikov in drugih informacijskih virov.
 • Usvojijo osnovne spretnosti komuniciranja s tujejezičnimi pacienti ali strankami.

Preverjanje znanja:

Ob zaključku predavanj morajo študenti opraviti pisni in ustni izpit.

K ustnemu delu izpita (pogovoru oz. igranju vlog  na temo konkretne situacije v delovnem okolju) lahko pristopijo kandidati, ki so opravili pisni del izpita.

Povprečje seštevka pozitivne ocene, dosežene pri pisnem in ustnem (najmanj 50% točk po splošnih merilih za ocenjevanje govornega sporočanja)delu izpita tvori zaključno oceno predmeta.

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  • Študentje dobijo zapiske predavanj in izročke za vaje.
  • Komac P. Angleška slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004

  Dopolnilna literatura:

  • Oxford Dictionary of Food and Nutrition. Oxford: OUP, 2005.
  • Sinclair, C.G. Dictionary of Food: International food and cooking terms from A to Z. London: A & c Black, 2005.

  Poleg navedene literature predstavljajo študijske vire tudi vaje za utrjevanje osnovnega besedišča in slovnice  v angleškem jeziku, objavljene na mednarodnih spletnih straneh.

   

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica