Biokemija

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Biokemija:

Študent se spozna z biomolekulami v človeškem telesu in s temeljnimi zakonitostmi ter mehanizmi biokemičnih dogajanj, ki predstavljajo osnovo za razumevanje življenjskih procesov v zdravem in bolezenskem stanju organizma. Študent pridobi znanje o biološki vlogi in sami strukturi beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov in nukleinskih kislin. Razume delovanje in nujnost encimov v živem organizmu. Poleg tega študent pridobi znanje iz biokemičnih procesov, ki omogočajo živim organizmom normalno delovanje in vzdrževanje optimalnih koncentracij celičnih sestavin in telesnih tekočin za rast in razmnoževanje. Študent spozna presnovo ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin ter razume pomen katabolnih in anabolnih procesov v organizmu.

 

Preverjanje znanja:

Pisni obseg seminarske naloge, ki ima predpisane iztočnice, je 1500 do 2000 besed in dolžina ustne predstavitve je 20-25 minut. Sledijo vprašanja in razprava. Pozitivno ocenjen seminar je obvezen predpogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja.

Ocenjevalna lestvica pisnega testa: zadostno 6 (60-67), dobro 7 (68-75), prav dobro (76-83), prav dobro 9 (84-90), odlično 10 (91-100).

 • Študijska literatura:
  Študentje dobijo zapiske predavanj. 
  Osnovna literatura: 
  Devlyn TM. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 5th edition. New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: Wiley-Liss, 2002 
  Dodatna literatura: 
  Karlson P: Biokemija. Školska knjiga, 8.izd., Zagreb, 1993 
  Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry. 5th edition. New York: W.H. Freeman and Company, 2002. 
  Baynes JW, Dominiczak MH. Medical Biochemistry. Philadelphia, Edimburg, London, New York, Oxford, StLouis, Sydney, Toronto: Elsevier Mosby, 2005

Prijava VIS

Prijava e-učilnica