Biologija celice

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Biologija celice: 

Študent spozna zakonitostmi zgradbe in delovanja celice, kot tudi pretoka genske informacije in osnovne principe dedovanja.Študent spozna strukturne komponente celice, mehanizme sinteze proteinov, njihovo funkcijo in pomen za delovanje celic v normalnih fizioloških pogojih, kar mu pomagajo pri razumevanju harmoničnega delovanja celic v organizmu. Zgradba in delovanje celice je osnova za razumevanje bioloških procesov v živem svetu. Ta temeljna znanja so potrebna za povezovanje znanja iz drugih področij ved, ki se ukvarjajo osnovnim delovanjem človeka, kot so biokemija, anatomija, fiziologija, patologija.

Preverjanje znanja:

 • Pisni izpit.

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura: 
  Študijsko gradivo - zapiski predavanj 
  Cooper GM. The Cell: A molecular approach. 2 izdaja, Sinauer Associates Inc, Sunderland, MA, 2000 
  Stušek P. Celica, DZS, Ljubljana, 2003 
  Dermastia M, Turk T. Od molekule do človeka, založba Rokus do.o., Ljubljana, 2005 

  Dopolnilna literatura: 
  Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Bray D., Hopkin K., Roberts K., Walter P.: Essential cell Biology, 2. izdaja. Garland Publishing, Inc. New York, London, 2003

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica