Dietetika

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Dietetika:

Študent pozna metode ugotavljanja prehranskega statusa bolnika in metode ugotavljanja prehranjevalnih navad bolnikov ter vlogo in pristojnosti administrativnega dietetika pri njegovem delu. Pozna načrtovati, planirati, analizirati in pripraviti diete pri različnih bolezenskih stanjih in obolenjih kot je sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, obolenjih prebavil in sečil ter drugih, tako za posameznega pacienta kot za bolnišnično ustanovo. Pri načrtovanju prehrane upošteva ustrezno prilagajanje pri preprečevanju alergij in intoleranc na hrano, pozna prilagajati hrano individualnim potrebam s spreminjanjem sestave živil, sestave hranil in teksture, zna izračunati energijske potrebe in količino zaužite hrane s posebnim ozirom na zahteve prehranske terapije, obenem pa upošteva prehranjevalne navade posameznika, kulturne vplive in socialno ekonomske razmere. Na seminarjih pridobljeno teoretično znanje preverja in analizira s primeri iz prakse, saj slaba prehranjenost bolnikov vpliva na potek bolezni, hitrost okrevanja ter tudi na umrljivost.

 

Preverjanje znanja:

 • Seminarske naloge,
 • nastopi,
 • izpiti.

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 
  Zapiski s predavanj 
  Whitney E.N., Cataldo C.B.; Rolfes S.R. Understanding Normal and Clinical Nutrition Wadsworth Thomson Learning 6.ed. Thomson Learning, 2002 
  Garrow J, James WPT, Ralph A. Human Nutrition and Dietetics. 10th edition. London: Churchill Livingstone, 2000 
  Stanfield PS, Hui YH. Nutrition and Diet Therapy. 4th edition. Self-Instructional Modules. American Dietetic Association. Jones and Bartlett Publishers Inc., 2003 
  Referenčne vrednosti za vnos hranil, 1. izdaja. Ministrstvo za zdravje, 2004. 
  Insel, P., Turner R.E., Ross, D. Nutrition. American Dietetic Association. Jones and Barlett Publishers, Massachusetts, 2004 
  Curry K.R., Jaffe A. Nutrition Counseling & Communication Skills. W.B. Saunders Company, 1998 

  Dopolnilna literatura: 
  Sobotka L. Basic in Clinical Nutrition, Galen

Prijava VIS

Prijava e-učilnica