Informatika v zdravstveni negi

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Informatika v zdravstveni negi:

Študent pri omenjenem predmetu pridobi osnovna znanja in kompetence na področju informatike, ki so sodobni medicinski sestri nujno potrebne. Pri omenjenem predmetu spozna informacijske sisteme na področju zdravstvene nege in v neposredni povezavi z njo, nekatere za njihov poklic pomembne informacijsko komunikacijske tehnologije na tem področju in njihovo uporabo. Spozna smernice in projekte na področju informatizacije zdravstvene nege in ostalih za njo pomembnih področjih in področje informacijske varnosti. V okviru laboratorijskih in seminarskih vaj pa študent dodatno pridobi spretnosti, ki sodijo na področje informacijske pismenosti (npr. orodja za delo s preglednicami s primeri iz zdravstvene nege, oblikovanje besedil in delo s specializiranimi bazami podatkov).

 

Preverjanje znanja:

 • kolokvij 30%– pogoj je za pristop k izpitu
 • ustni izpit 70%

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura
  1. PRIJATELJ, V., DORNIK, E., RAJKOVIČ, U., ŽVANUT, B., 2011. Razvoj informatike v zdravstveni negi v Sloveniji. Ljubljana: Slovensko društvo za medicinsko informatiko, Sekcija za informatiko v zdravstveni negi.

  2. DORNIK, E., 2013. Informacijska podpora raziskovanju in klinični praksi v zdravstveni negi. Ljubljana, Univerza v Ljubljani.

  3. THEDE, L.Q., SEWELL, J.P. Informatics and nursing: competencies & applications. 3rd ed. Philadelphia : Wolters Kluwer, cop. 2010.
  4. KATZ., A. Beginning Microsoft Excel 2010. [Datum dostopa. 23. 10. 2014]. Dostopno na: http://it-ebooks.info/book/466/
  5. HOGSTON, R. in MARJORAM, B., 2011. Foundations of nursing practice : themes, concepts and frameworks.
  Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011.
  6. KUMAR, S., SNOOKS, H. , ur., 2011 Telenursing. London: Springer-Verlag, cop.
  7. RAJKOVIČ, Uroš, 2010. Sistemski pristop k oblikovanju e-dokumentacije zdravstvene nege: doktorska disertacija [spletni vir]. Kranj : Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, str. 1-41. [Datum dostopa. 23. 10. 2014]. Dostopno na http://dkum.ukm.si/Dokument.php?id=14275

  8. e-vsebine, dostopne na sistemu za e-izobraževanja UP FVZ (kombinirano e-izobraževanje):
  -    Informatika v zdravstveni negi
  -    Postopek oblikovanja primarnega dokumenta
  -    Obdelava podatkov 
  -    Dostop do knjižničnih gradiv
  -    Informacijska varnost

  9. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, n.d. E-zdravje.
  [Datum dostopa: 24. 6. 2015]. Dostopno na http://www.ezdrav.si/

  Dopolnilna in dodatna literatura
  Članki v specializiranih zbirkah podatkov, ki jih mora študent samostojno poiskati in uporabiti kot vir

Prijava VIS

Prijava e-učilnica