Javno zdravje

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Javno zdravje:

Študent pozna osnovne teoretične pojme in koncepte  javnega zdravja. Seznanjen je z metodami preučevanja pojavov, povezanih z zdravjem in drugimi metodami dela v javnem zdravju. Prepozna in vrednoti velike javnozdravstvene probleme in dejavnike tveganja zanje ter možnosti za njihovo obvladovanje. Razlikuje med različnimi oblikami zdravstvene preventive. Študent razume procese prepoznavanja, določevanja in nadzorovanja nevarnosti, ki so ji podvrženi ljudje zaradi izpostavljenosti škodljivim dejavnikom. Pouči se o organizaciji zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno zakonodajo. Na seminarskih vajah študent prenese teoretične koncepte na dejanske probleme v lokalni populaciji: podrobno opiše in predstavi izbrano  življenjsko navado ali vedenjski dejavniki tveganja, ki je povezani z zdravjem, zlasti s pojavljanjem kroničnih nenalezljivih bolezni ter izdela idejni načrt za izvedbo promocijske aktivnosti na obravnavanem področju.

 

Preverjanje znanja:

 • Pisni izpit 
 • Seminarska naloga 

Opravljena seminarska naloga je pogoj za pristop na izpit. 

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura 
  Zaletel - Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2007. 
  Dopolnilna literatura    
  Malačič J. Demografija, teorija, analiza, metode in modeli. Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1997. 
  Incidenca raka v Sloveniji 2000, Ljubljana: Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo, 2003. 
  Oxford Textbook of Public Health. Oxford University press, Oxford,1993. 
  The World Health Report 2002. Health Systems - Improving Performance,WHO, Geneva, 2003. 
  Dodatna literatura 
  Švab I, Markota M, Albreht T. The reforms of the Slovenian health care system: from capitalism to socialism and back. Zdrav Vestn 2000; 69(12):791-8. 
  Česen M. Nova javna zdravstvena politika EU. Bilt Ekon Org Inf Zdrav 1999; 15(7):182-5. 
  The search for evidence of effective health promotion. Viv Speller, Alyson Learmonth, and D Harrison BMJ 1997; 315: 361-363. 
  http://europa.eu.int/comm/health/ph_information/reporting/analysing_repo... - EU in javno zdravje 
  http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?ca... - EU - Eurostat 
  http://www.who.int/whosis/ (spletna stran svetovne zdravstvene organizacije) 

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica