Klinična prehrana II

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Klinična prehrana II:

Študent najprej spozna koncept beljakovinsko-energetskega ravnotežja in presnovnega odziva akutne faze. S tem v zvezi spozna študent problem malnutricije, orodja za presejanje in diagnostiko prehranske ogroženosti ter algoritem postopkov za preprečevanje in zdravljenje le-te. Študenta spoznamo z enteralnim in parenteralnim pristopom za izvajanje umetne prehrane, z indikacijami in kontraindikacijami zanjo.

Nadalje spoznamo študenta z oblikami prehranske podpore pri kirurških bolnikih, pri akutnih in kroničnih odpovedovanjih organov ter pri onkoloških bolnikih. Upoštevajoč priporočila za izvajanje klinične prehrane, se študent nauči na praktičnih primerih odločati za najprimernejšo obliko prehranske podpore.

Študent spozna tudi osnovna patofiziološka dogajanja ob odpovedovanju prebavil in bolezenska stanja, pri katerih se razvije, ter metode, njihove omejitve in organizacijsko strukturo izvajanja umetne prehrane na domu. Seznani se tudi z etičnimi dilemami pri izvajanju umetne prehrane na domu. Osvetlimo psihiatrične vidike motenj hranjenja.

Študenta seznanimo tudi z organizacijo prehranske podpore v bolnišnici, katero naj bi izvajala multidisciplinarna prehranska skupina.

 

Preverjanje znanja:

 • Trije tematsko zaključeni kolokviji, kot pogoj za pristop k izpitu,
 • Seminarska naloga,
 • Pismeni in ustni izpit.

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 
  Garrow J, James WPT, Ralph A. Human Nutrition and Dietetics. 10th edition. London: Churchill Livingstone, 2000 
  Sarah ML. Roland WL. Fundamentals of clinical nutrition 2nd ed. St. Louis [etc.] : Mosby, 1998 

  Dopolnilna literatura: 
  Stanfield PS, Hui YH. Nutrition and Diet Therapy. 4th edition. Self-Instructional Modules. American Dietetic Association. Jones and Bartlett Publishers Inc., 2003 
  Nelson JK, Moxness KE, Gastineau CF, Jensen MD. Mayo Clinic Diet Manual: A handbook of nutrition Practice, 1994 
  Sobotka L. Basics in Clinical Nutrition, Edited for ESPEN Courses, 2nd edition. Praha: GalĂ©n, 2000 

  Dodatna literatura: 
  A.S.P.E.N. Board of Directors and The Clinical Guidelines Task Force: August D, Teitelbaum D, Albina J, Bothe A, Guenter P, Heitkemper M, Ireton-Jones C,. Mirtallo J M; Seidner D, Winkler M. Guidelines for the Use of Parenteral and Enteral Nutrition in Adult and Pediatric Patients. JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition; 26:Suppl 1., 2002Intenetni naslov:http://www.nutritioncare.org/publications/2002guidelines.pdf 
  Rombeau J L, Rolandeli RH. (eds) Clinical Nutrition: Parenteral nutrition, 3rd edition. Philadelphia: W.B. Saunders Co., 2001

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica