Mikrobiologija

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Mikrobiologija:

 

Študirajoči se seznani z mikroorganizmi normalne flore in z nekaterimi patogenimi mikroorganizmi ter z načini in potmi njihovega prenosa,  seznani se s postopki in metodami za identifikacijo mikroorganizmov, spozna se z imunskim odzivom gostitelja na okužbo, z ukrepi, ki zagotavljajo vzdrževanje čistosti prostorov, predmetov in površin,  razvije zavedanje o pomenu omejevanja nalezljivih bolezni z zaščito pred okužbo z uporabo različnih načinov imunizacije, spozna funkcijo mikroorganizmov v obravnavanih sistemih živil in delno okolja. Spozna najpomembnejše zakonitosti procesov, ki jih obvladujejo mikroorganizmi, kar je temelj razumevanju osnovnih  strokovnih problemov, ki študirajočega usmerjajo k  analiziranju in reševanju problemov vsakdanje delovne prakse. Praktične vaje omogočijo prvi stik z mikrobiološkimi opravili, kar ob osvajanju značilnih veščin potrebnih za delo z aerobnimi in anaerobnimi mikroorganizmi pomenijo tudi seznanjanje z varnostjo pri delu, načinom zapisovanja rezultatov, uničevanjem kužnine ipd.

 

Preverjanje znanja:

 • Seminarska naloga,
 • Nastop,
 • Aktivno sodelovanje pri predavanjih,
 • Aktivno sodelovanje pri seminarjih in aktivno sodelovanje pri seminarski pripravi na vaje,
 • Kolokviji,
 • Izpit.

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Prescott, Harley and Klein Microbiology: 5th Ed: Mc Graw Hill, 2001 
  Brock in sod.: Biology of microorganisms. 8. izdaja (ali novejša), Prentice Hall, 1997. 
  Dodatna literatura 
  Mayer: Methods in microbiology. Vol. 20. Academic Pres, 1988. 
  Primrose in Wardlaw: Sourcebook of experiments for the teaching of microbiology. Academic Press, 1982. 
  Food Microbiology: fundamentals and frontiers, 1997, Ed. Doyle, M.P. Washington 
  Duraković, S., 1991, Prehrambena mikrobiologija. Zagreb, Medicinska naklada 
  Biotechnology and the Food Industry, 1993, 2 nd Print. Ed. Rogers, P. L./Fleet, G.H. Australia 
  Food Biotechnology - Microogranisms, 1995, Ed. Hui, Y.H./Khachatourianus, G.G. New York 
  Jay, J. M., 1991, Modern Food Microbiology, 4 th Ed. New York 
  Revije
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica