Motnje hranjenja

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Motnje hranjenja:

Študent preko biopsihosocialnega modela razume probleme, ki so povezani z  zdravjem, počutjem in boleznimi. Spozna, da imajo številne telesne bolezni tudi emocionalne in psihološke komponente in da se psihološki dejavniki prepletajo s somatskimi, kar privede do razvoja bolezni. Razume povezavo med vedenjem in boleznijo ter vlogo psihologije v razumevanju življenjskega sloga in  spreminjanju vedenj, povezanih z zdravjem. Spozna vlogo čustev in kako le-ta sprožijo fiziološke spremembe, ki bi lahko bile povezane z nastankom telesne bolezni. Seznani se s procesi spomina, pomnjenja in ustreznega podajanja informacij pacientom in podajanja poročil, ter obstoju komunikacijskih šumov. Spozna nekatere tehnike za učinkovitejšo komunikacijo s pacienti in sodelavci. Spozna glavne vire stresa, povezane z izvajanjem zdravstvene nege, simptomatiko ter bolezni, ki so lahko psihosomatskega izvora. Seznani se z nekaterimi tehnikami obvladovanja stresa. Razume, da obstaja povezava med osebnostnimi značilnostmi in specifičnimi boleznimi, ter da so nekateri ljudje bolj ranljivi kot drugi. Seminarske vaje pri predmetu zajamejo teme iz področja psihologije telesnega bolnika in njegovega okolja.

 

Preverjanje znanja:

Pisni obseg seminarske naloge, ki ima predpisane iztočnice, ki jih študent dobi na predavanjih, dolžina ustne predstavitve je 20 minut. Sledijo vprašanja in razprava drugih udeležencev. Pozitivno ocenjen seminar je obvezen pogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja.

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura 
  Študentje dobijo vsebine predavanj. 
  GRUBIČ, Z., RIBARIČ, S. Stradanje. V: Patološka fiziologija, (8.izdaja ). Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1996. 
  PALMER, B. Helping People with Eating Disorders. A Clinical Guide to Assessment and Treatment. New York: John Wiley&Sons, 2000. 
  Maša Černelič Bizjak, 2009. Motnje hranjenja in motnje prehranjevanja. Izola: Visoka šola za zdravstvo Univerza na Primorskem. 
  Ogden, J. 2003. The psychology of eating: From healthy to disordered eating. UK: Blackwell Publishing, 302 str. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica