Praktično usposabljanje v delovnem okolju II - 9 tednov

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Praktično usposabljanje v delovnem okolju II - 9 tednov:

Študent pri praktičnega usposabljanja usvoji razumevanje veščin o prehranjevanju zdravega in bolnega človeka, ki jih spozna v okviru študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika. Pozna, da je prehrana v tesni povezavi z zdravjem ljudi, način prehranjevanja pa lahko deluje kot dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje posameznika, oziroma kot zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in izboljša kvaliteto življenja. Spozna, da ustrezna prehranska podpora bolnika pomembno vpliva na potek bolezni, pojav komplikacij, hitrost okrevanja in nenazadnje tudi na umrljivost. Načrtovanje ustrezne prehrane zdravemu in bolnemu človeku na podlagi opredeljenega stanja hranjenosti ter promocija strokovno konsistentnih priporočil za zdravo prehranjevanje je osnovno vodilo dietetika. Delovna okolja in področja dela, ki jih študent spozna in preizkusi z delom, omogočajo v praksi pridobljeno kvalitetnejše,  celostno  in trajnejše znanje.

 

Preverjanje znanja:

Sprotno preverjanje znanja oziroma sodelovanja v procesu strokovnega usposabljanja v različnih delovnih okoljih. Pozitivno ocenjene klinične vaje. 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica