Prehrana in življenjski slog v različnih življenjskih obdobjih

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Prehrana in življenjski slog v različnih življenjskih obdobjih:

Študent spozna vpliv prehrane kot samostojni dejavnik tveganja za nastanek s prehrano povezanih tako civilizacijskih kot deficitarnih bolezni oziroma kot dejavnik ohranjanja in krepitve zdravja. Pozna pomen zdravega prehranjevanja in uravnotežene prehrane, hrane ter hranil in zdravega načina življenja, ki vključuje zadostno telesno dejavnosti, ne kajenje, zmerno pitje alkoholnih pijač v preventivi pred različnimi civilizacijskimi boleznimi in boleznimi, na katere imata vpliv tako prehrana kot življenjski slog. Pozna pravila ustreznega načina prehranjevanja in življenjskega sloga za posamezne starostne skupine in posebne prehranske potrebe ter pozna različne alternativne načine prehranjevanja ter njihov vpliv na zdravje posameznika. Študent zna proučiti, svetovati in načrtovati zdrav način prehranjevanja v preventivi pri ohranjanju in krepitvi zdravja tako za posameznika kot različne populacijske skupine in pri tem upošteva ključne dejavnike tveganja. Praktične vaje pri predmetu omogočajo računalniško načrtovanje in analizo jedilnikov ter praktično pripravo različnih jedi in jedilnikov.

 

Preverjanje znanja:

 • Pisni izpit

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 
  Bendich, A., Deckelbaum, R. J. Preventive Nutrition. The Comprehensive Guide for Health 
  Professionals. Humana Press, Totowa, NJ, 2001 
  Referenčne vrednosti za vnos hranil, 1. izdaja. Ministrstvo za zdravje, 2004. 
  Insel, P., Turner R.E., Ross, D. Nutrition. American Dietetic Association. Jones and Barlett Publishers, Massachusetts, 2004 

  Dopolnilna literatura: 
  Food and Health in Europe, a new basis for action, WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, WHO Regional Publications, European Series , No. 96, 2004

Prijava VIS

Prijava e-učilnica