Uvod v javno zdravje

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Uvod v javno zdravje:

Študent pozna osnovne teoretične pojme in koncepte  javnega zdravja. Seznanjen je z metodami preučevanja pojavov, povezanih z zdravjem in drugimi metodami dela v javnem zdravju. Prepozna in vrednoti velike javnozdravstvene probleme in dejavnike tveganja zanje ter možnosti za njihovo obvladovanje. Razlikuje med različnimi oblikami preventive in promocije zdravja. Študent razume procese prepoznavanja, določevanja in nadzorovanja nevarnosti, ki so ji podvrženi ljudje zaradi izpostavljenosti škodljivim dejavnikom. Seznani se s potrebnimi javnozdravstvenimi ukrepi v izrednih razmerah. Pouči se o organizaciji zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno zakonodajo ter o medicinski etiki in deontologiji  v javnem zdravju. V seminarjih študent prenese teoretične koncepte v lokalno okolje: z osnovnimi epidemiološkimi kazalniki predstavi breme velikega javnozdravstvenega problema naše populacije, načrtuje projekt za zmanjšanje debelosti med mladostniki,  z etičnega vidika komentira konkretno obravnavo v genetski posvetovalnici ter z igro vlog predstavi poglede različnih deležnikov na izbran okoljski problem.

 

Preverjanje znanja:

  • Opravljeni kolokviji in druge obveznosti posameznih sklopov, vključno s seminarsko nalogo,
  • Pisni izpit.

 

  • Študijska literatura:
    Osnovna literatura: 
    Osnovna literatura predmeta Javno zdravje v slovenskem jeziku je pripravljena v obliki priročnika. 
    Temeljna literatura je dostopna tudi na: http://pelin.mf.uni-lj.si/javnozdravje/
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica