Zdravstvena nega in mentalno zdravje s kliničnim usposabljanjem

Vsebina predmeta:

Izvajalci:

 

Zdravstvena nega pacienta z duševnimi motnjami z kliničnim: 

 • Zgodovina mentalnega zdravja 
 • Definicija zdravstvene nege in mentalnega zdravja 
 • Organizacija zdravstvenega varstva pacientov s težavami v duševnem zdravju 
 • Etične dileme pri zdravstveni negi in mentalnem zdravju 
 • Vloga in kompetence zdravstvene nege pri mentalnem zdravju 
 • Uporaba teoretičnih modelov v procesu zdravstvene nege pri mentalnem zdravju 
 • ( V. Henderson, H. Peplau, D Orem, G. W. Stuart, C Roy) 
 • Negovalna dokumentacija in ocenjevalne lestvice v zdravstveni negi mentalnega zdravja 
 • Terapevtske intervencije v zdravstveni negi 
 • Značilnosti terapevtske komunikacije 
 • Ocena simptomov, znakov duševnih motenj, dejavnikov tveganja in potreb po zdravstveni negi 
 • Zdravstvena nega in akutna stanja v psihiatriji 
 • Proces zdravstvene nege pri odvisnosti od psihoaktivnih snovi 
 • Proces zdravstvene nege pri organskih duševnih motnjah 
 • Proces zdravstvene nege pri shizofreniji in blodnjavih motnjah 
 • Proces zdravstvene nege pri depresiji in drugih afektivnih motnjah 
 • Proces zdravstvene nege pacientov s samomorilnim vedenjem 
 • Proces zdravstvene nege pacientov z nasilnim vedenjem 
 • Vloga zdravstvene nege pri nevrotskih motnjah 
 • Vloga zdravstvene nege v psihosocialni rehabilitaciji 
 • Pomen in vloga zdravstvene nege v psihofarmakoterapiji 
 • Promocija mentalnega zdravja 

Mentalno zdravje:

 • Osnove in opredelitev duševnega zdravja 
 • Pregled osebe z duševno motnjo 
 • Osnove psihopatologije 
 • Duševne motnje v starosti 
 • Druge organske duševne motnje 
 • Odvisnosti od alkohola in drugih psihoaktivnih substanc 
 • Shizofrenija in blodnjave motnje 
 • Motnje razpoloženja 
 • Pomoč osebi s samomorilnim vedenjem 
 • Nevrotske motnje 
 • Osebnostne motnje 
 • Duševne motnje v otroštvu, motnje prehranjevanja 
 • Psihoterapija in psihofarmakoterapija 
 • Duševno zdravje v skupnosti 

Preverjanje znanja:

Zdravstvena nega pacienta z duševnimi motnjami: 

 • Prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih - 10% ocene 
 • Aktivna udeležba na kliničnih vajah, izdelava na seminarske naloge in predstavitev pred skupino - 20% ocene 
 • Opravljeno praktično klinično usposabljanje in izdelava kliničnega primera - 10% ocene 
 • Pisni izpit - 60% ocene 

Možnost ustnega zagovora ocene 

Mentalno zdravje: 

 • Prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih -10% ocene 
 • Seminarska naloga in predstavitev pred skupino -20% ocene 
 • Pisni izpit -70% ocene 

Možnost ustnega zagovora ocene 

 

 • Študijska literatura:

  ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI 
  Osnovna literatura 
  Čuk V. Zapiski izročki-predavanj 
  Zdravstvena nega in mentalno zdravje ( izide 2008)Učbenik Ljubljana, Psihiatrična klinika. 
  Stuart G. W, Laraia M. T.(2005)Principles and practice of Psychiatric Nursing. St.Louis. Elsevier-Mosby. 
  Edwards K. (2005)Mental health care - the Nursing Dimension. St Louis. Elsevier- Mosby. 
  Varcarolis E. M. (2004) Manual of Psychiatric Nursing care Plans, New York, Saunders. 
  Beer M. D., Pereira S.M., Paton C(2001) Psychiatric Intensive Care, London, NAPICU. 
  Dopolnilna literatura    
  Tomori M, Ziherl S.(1999)Psihiatrija,Ljubljana, MF 
  Kores-Plesničar(2007)Psihofarmakoterapija, Maribor, MF. 
  Hajdinjak G, Meglič R. (2006) Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana, VSZ. 
  Sallah D;Clark M.(2005)Research and Development in Mental Health. St.Louis, Elsevier-Mosby. 
  Hall J, Howard D(2006)Integrated Care Pathways in Mental Health. St Louis. Elsevier- Mosby. 
  Dodatna literatura 
  Izbrani članki iz zbornikov strokovnih srečanj, izbrani strokovni članki iz domačih in tujih revij, Izbrane internetne strani 

  MENTALNO ZDRAVJE: 
  Osnovna literatura 
  Pišljar M. Zapiski in izvlečki predavanj 
  Mentalno zdravje in psihiatrična zdravstvena nega ( v tisku- izide jeseni 2008)Učbenik. Fakulteta za zdravstvene vede Maribor. 
  Zdravstvena nega in mentalno zdravje (izide 2008) Učbenik. Psihiatrična klinika. Ljubljana. 
  Dopolnilna literatura    
  Tomori M, Ziherl S. Psihiatrija. Ljubljana 1999, Medicinska fakulteta. 
  Kores-Plesničar B. Psihofarmakoterapija. Maribor 2007. Medicinska Fakulteta Maribor. 
  Dodatna literatura 
  Izbrani članki iz zbornikov strokovnih srečanj, izbrani članki iz domačih in tujih strokovnih revij, izbrane internetne strani. 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica