Dietetika v javnem zdravju

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Dietetika v javnem zdravju:

 • Uvod v javno zdravje in javno zdravstvene vidike prehrane in dietetike. 
 • Načela in osnovni koncepti dietetike v javnem zdravju. 
 • Populacijski zdravstveni pristopi pri prehranskih intervencijah in intervencijah v dietetiki. 
 • Pristopi evaluacije javnega zdravja z vidika prehrane in dietetike. 
 • Javno zdravstveni vidiki prehrane in management kroničnih nenalezljivih bolezni (debelost, kardiovaskularne bolezni, sladkorna bolezen tipa II, rak). 
 • Evaluacija svetovanja s področja dietetike v luči javnega zdravja. 
 • Globalni in evropski pristopi javnega zdravja z vidika prehrane in dietetike. 
 • Prehranska in živilska politika. 
 • Metodologije prehranskega raziskovanja. 
 • Epidemiologija prehrane in dietetike. 
 • Skupne razvojne strategije. 
 • Determinante zdravja. 
 • Modeli promocije zdravja na populacijski ravni. 
 • Merjenje vnosa hrane/živil. 
 • Ocena prehranskega statusa osebe/bolnika. 
 • Ugotavljanje prehranskih navad in količin zaužite hrane s posebnim ozirom na zahteve prehranske terapije. 
 • Primeri obravnave primerov ugotavljanja prehranskega statusa in prehranskih navad. 
 • Načrtovanje prehrane. 
 • Osnove varnosti živil. 
 • Individualno načrtovanje prehrane bolnika, vključujoč socialno-ekonomske, verske, etične, kulturne in zgodovinske vidike. 
 • Prehransko svetovanje in komunikacija. 
 • Metode in strategije svetovanja na področju dietetike. 
 • Delo in pristojnosti dietetika v zdravstvenem timu. 
 • Organizacija in etika prehranske podpore ter etika svetovanja na področju dietetike. 
 • Vpliv hranil na imunološki odgovor in vloga dietetika pri svetovanju. 
 • Posebnosti prehrane v posameznih življenjskih obdobjih. 
 • Posebnosti prehrane v zahtevnih pogojih okolja in pri različnih telesnih aktivnostih. 
 • Klinična prehrana pri različnih bolezenskih stanjih. 
 • Parenteralna in enteralna prehrana. 
 • Monitoring prehranske podpore. 
 • Analiza energijskega in hranilnega vnosa. 
 • Metode evalvacije v javnem zdravju in dietetike. 

 

 • Študijska literatura:
  Temeljna literatura: 
  Hlastan Ribič C. Zdrava prehrana. Skripta za študente medicine. Ljubljana 2009, Medicinska fakulteta. 
  Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM., Arab L. 2004. Public Health Nutrition. Great Britain, Blackwell Publishing: 378 p. 
  Mahan K, Escott-Stump S. Krause's Food, Nutrition ? Diet Therapy (12th ed). W B Saunders Company, Philadelphia, 2008. 
  Whitney EN. Cataldo CB, Rolfes SR, 2006. Understanding normal and clinical nutrition. West/Wadsworth, seventh edition, 958 s. 
  Katsilambros N, Dimosthenopoulos C, Kontogianni MD, Manglara E, Poulia KA. 2010. Clinical Nutrition in Practice. Wiley-Blackwell. 232 s. 
  Referenčne vrednosti za vnos hranil / Referenzwerte für die nährstoffzufuhr / Nemška družba za prehrano (DGE) (Oblikovanje, razvoj in prevod: Delovna skupina za pripravo "Referenčnih vrednosti za vnos hranil"). 1. izdaja prevoda v Sloveniji, Ljubljana, 2003. 
  Eržen I, Gajšek P, Hlastan Ribič C, Kukec A. Zdravje in okolje. Izbrana poglavja. Skripta za študente medicine. Ljubljana 2010, Medicinska fakulteta 

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica