MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE

INFO O VPISU V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME - 3. prijavni rok 

1. Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca (prijave) po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 27. septembra 2018 do 12. ure. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do vključno 27. septembra 2018 do 12. ure. 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  od 26. do  27. septembra 2018 do 12. ure. 

Natisnjeno in podpisano prijavo z zahtevanimi dokazili kandidat dostavi na fakulteto najkasneje do 27. septembra 2018 do 13. ure. ​Poštni žig ne velja.

 

2. Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v eVŠ do vključno 27. septembra 2018 do 12. ure.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 27. septembra 2018 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in osebno dostavljena na UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola do vključno 27. septembra 2018 do 13. ure. Poštni žig ne velja. 

 

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002,  tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:

 

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

  1. Diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga.
  2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.

 

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome.

VPIS

Izbrani kandidati bodo 28. 9. 2018 dopoldan povabljeni k vpisu. Vabilo k vpisu bo poslano elektronsko. Kandidati osebno dostavijo vso vpisno dokumentacijo v referat fakultete 28. 9. 2018 od 13. do 15. ure. 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica