Etični in profesionalni vidik zdravstvene nege

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Etični vidik:

 • Etika zdravstvene nege 
 • Teoretični pristopi etike zdravstvene nege 
 • Teorije etike 
 • Tradicionalni in sodobni pristopi etike zdravstvene nege 
 • Temeljna etična načela, moralni razvoj 
 • "Virtue" etika, etika skrbi, feministična etika 
 • Koncepti etičnega odločanja, medicinska sestra zagovornik pacienta 
 • Metode zagovorništvo pacienta, pristojnost, odgovornost, sodelovanje v timu, skrb za človeka 
 • Kodeks etike medicinskih sester, 
 • Konvencije, deklaracije Pravice pacientov, pravice umirajoče osebe ,Analiziranje etičnih situacij in uporaba modelov etičnega odločanja 
 • Izbrana poglavja iz bioetike 

Profesionalni vidik 

 • Izbrana poglavja, vrste, pomen odgovornosti 
 • Izbrana poglavja etike: etična vprašanja pri medicinskem in znanstvenem raziskovanju zdravstvene nege 
 • Profesionalni odnosi in odgovornost medicinske sestre do ljudi, prakse, profesije in sodelavcev, družbe 
 • Reševanje etičnih problemov na osnovi prikaza študije primera iz prakse 

Preverjanje znanja:

Pisni obseg seminarske naloge je 1500 do 3000 besed; dolžina ustne predstavitve je 20 minut. Sledijo vprašanja in razprava. Pozitivno ocenjen seminar je obvezen predpogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja.

Ocenjevalna lestvica pisnega testa:

 • zadostno 6 (60-67),
 • dobro 7 (68-75),
 • prav dobro (76-83),
 • prav dobro 9 (84-90),
 • odlično 10 (91-100).

 

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura 

  •             Cranmer, P., Nhemachena, J. & Ebooks, C. (2013) Ethics for Nurses : Theory and Practice, McGraw-Hill Education, Maidenhead, Berkshire.

  •             Hesook Suzie Kim Phd, R. & Kim, H.S.P.R.N. (2015) The Essence of Nursing Practice, Springer Publishing Company, New York, UNITED STATES. (dostopno iz baze podatkov UP FVZ)

  •             Husted, G. & Husted, J.H. (2008) Ethical Decision Making in Nursing and Health Care, Springer Publishing Company, New York, UNITED STATES. (dostopno iz baze podatkov UP FVZ) ali

  •             Husted, G., Husted, J.H., Wolf, K.P.M.S.P. & Scotto, C. (2014) Bioethical Decision Making in Nursing, Fifth Edition, Springer Publishing Company, New York, UNITED STATES. (dostopno iz baze podatkov UP FVZ)

  •             Ulrich, C.M. & Sigma Theta Tau, I. (2012) Nursing Ethics in Everyday Practice, Sigma Theta Tau International, Indianapolis, Ind. (dostopno iz baze podatkov UP FVZ)

  •             Creasia, J. L., Friberg E. F., 2011. Conceptual Foundations: The Bridge to Professional Nursing Practice, 5th Edition. St. Louis: Elsevier.

  •             Hope, T.: Medical ethics: a very short introduction. Oxford:  Oxford University Press, 2004.

  •             Tschudin V. Etika v zdravstveni negi, razmerja skrbi. University of Surrey. Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Educy, 2004

   

  Dopolnilna literatura

  •             PENCE, G.: Classic cases in medical ethics: accounts of cases that have shaped medical ethics, with philosophical, legal, and historical backgrounds. New York: McGraw Hill, 2004.

  •             Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije, 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije/ Code of ethics of nurses and midwifes of Slovenia

  •             Aktualni teksti v znanstveni in strokovni (domači in tuji) periodiki, na katere bo sproti opozarjal izvajalec predmeta 

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica