Sodelovanje z okoljem

 

UP Fakulteta za vede o zdravju je pri svojem delovanju, zlasti z izvajanjem kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov v delovnem okolju, aktivno vpeta v širši družbeni in gospodarski prostor. Klinično in praktično usposabljanje, ki je obvezni del študijskega procesa, poteka v učnih bazah fakultete, ki so locirane zlasti v Obalno-kraški regiji.

Praktično usposabljanje programa vodi 110 usposobljenih kliničnih mentorjev zdravstvene nege in okrog 60 mentorjev s področja prehranskega svetovanja - dietetike, zaposlenih v učnih bazah fakultete. Praktično usposabljanje v delovnem okolju šoli omogoča kakovostno vpetost v širok družbeni in gospodarski prostor in je živi most povezovanja in izmenjave potreb in izkušenj med pedagoško-raziskovalnim področjem ter gospodarskimi in javnimi službami. Vedno bolj stopa v ospredje povezovanje tudi na področju raziskovalnega dela.
 

 

Njen poseben dosežek in prispevek je razvoj novega sistem kliničnega usposabljanja, ki omogoča prenos teorije v prakso, kar je eden ključnih sodobnih trendov v izobraževanju. Učitelj v tem sistemu ni le podajalec teoretičnih spoznanj, temveč postane aktivni udeleženec v praktičnem učnem okolju, kar omogoča študentom bistveno hitrejši in lažji prenos (transfer) teoretičnih spoznanj v vsakdanje delo. Učinkovitost in uspešnost tega sistema pa potrjuje tudi njegova širitev v tujino. Danes se po tem vzoru izvajajo klinične vaje v Finskih šolah. UP FVZ tudi tako intenzivno deluje v internacionalnem prostoru in ga pri tem aktivno sooblikuje.

UP Fakulteta za vede o zdravju je velika pridobitev za primorsko in goriško regijo ter širši slovenski prostor, saj pri izvajanju študijskega procesa sodelujejo številni ugledni strokovnjaki na področju zdravstvene nege, medicine in prehrane, ki v prostoru oblikujejo in posredujejo novo znanje. S tem je fakulteti omogočen prenos znanja v obe smeri in tako prispeva k trajnostnemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja na področju zdravja.

 

Zdravstvena nega

UP FVZ ima za področje Zdravstvena nega sklenjene Pogodbe o opravljanju kliničnega usposabljanja za študente z:

 • Institucije:
  • SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NG,
  • ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, 
  • SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA,
  • ZDRAVSTVENI DOM PIRAN,
  • ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN,
  • DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA,
  • ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA,
  • ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA,
  • BOLNIŠNICA SEŽANA,
  • PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA,
  • CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA,
  • ZDRAVSTVENI DOM KOPER,
  • OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER,
  • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPER,
  • DOM UPOKOJENCEV IZOLA,
  • ZDRAVSTVENI DOM IZOLA,
  • BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA,
  • ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA,
  • ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA,
  • ZDRAVSTVENI DOM LITIJA,
  • ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA,
  • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA
  • PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

 

Prehransko svetovanje - Dietetika

UP FVZ ima za področje Prehransko svetovanje - Dietetika sklenjene Pogodbe o opravljanju praktičnega usposabljanja za študente z:

 • Zavodi:
  • Adax International d.o.o., Koper
  • Andreja Čampa s.p., Ljubljana
  • BIC, Ljubljana
  • Biotehniški center Naklo
  • Bodisense d.o.o., Koper
  • Center slepih in slabovidnih Škofja Loka
  • Center športa in zdravja SEFfit, Zdole
  • Dom upokojencev NG, Gregorčičeva ul. 16, 5000 N. Gorica
  • Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje
  • DS Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec
  • DS Šentjur, Svetnikova ul. 1, 3230 Šentjur
  • Efektiva d.o.o., Veluščkova 9, 6000 Koper
  • Fit Mania Koper, 6000 Koper
  • Hotel San Simon Resort, Morova ul. 6a, 6310 Izola
  • IVZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
  • Krka zdravilišče Strunjan, Strunjan 148, 6323 Strunjan
  • Labs d.o.o., Zelena ul. 8, 6310 Izola
  • Lincer Kranj, Grosova 15, 4000 Kranj
  • Linea Snella Koper, Šmarska c. 7c, 6000 Koper
  • Linea Snella Šenčur, Poslovna cona 18a, 4280 Šenčur
  • Medico dr. Sentočnik, Levčeva 14, 1000 Ljubljana
  • Mlekarna Planika Kobarid, GREGORČIČEVA 32, 5222 Kobarid
  • Mlinotest d.d., Tovarniška ul. 14, 5270 Ajdovščina
  • Obalni dom upokojencev, Krožna c. 5, 6000 Koper
  • OI Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana
  • OŠ Anton Ukmar, Pot v gaj 2 6000 Koper
  • OŠ Beltinci, Panonska 35 b, 9231 Beltinci
  • OŠ Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani
  • OŠ Gustava Šiliha, Vodnikova 3, 3320 Velenje
  • OŠ Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik
  • OŠ Petrovče, Petrovče 32, Petrovče
  • OŠ Preserje pri Radomljah, Peleohova 83, Radomlje
  • OŠ Vojke Šmuc,Prešernova c. 4,6310 Izola
  • Prospera Plus d.o.o., Šmartinska c. 132, 1000 Ljubljana
  • Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5275 Idrija
  • RK Koper, Vojkovo nabrežje 6, 6000 Koper
  • SB Izola, Polje 40, 6310 Izola
  • SGTŠ Izola, U. Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola
  • SGTŠ Radovljica, Kranjska c. 24, 4240 Radovljica
  • Sklad Silva, Fjeroga 10, 6274 Šmarje
  • Sokol Vič, Koprska 72, 1000 Ljubljana
  • Studio Vitka, Vipavska 63, 5000 N. Gorica
  • ŠOUP, Pristaniška ul. 3, 6000 Koper
  • TŠC NG, Ul.padlih borcev 26, 5200 N. Gorica
  • UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
  • UKC Maribor, Ljubljanska c. 5, 2000 Maribor
  • URI- SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
  • Vina Koper, Šmarska cesta 1, 6000 Koper
  • Zasebna zdr. Ord. Andrej Kravos, Prešernova U. 6, 3310 Žalec
  • ZD Izola, Ul. Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
  • ZD Koper, Dellavallejeva  ul. 3, 6000 Koper

 

Sodelovanje z gospodarstvom

Na nivoju Univerze na Primorskem se članice povezujejo z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. Univerza že od svoje ustanovitve namenja veliko pozornosti sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami, saj se zaveda, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj študijske in raziskovalne ponudbe univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k razvoju gospodarstva.

Za ta namen je UP ustanovila Svet zaupnikov UP, neposredno povezavo z gospodarstvom pa univerza udejanja tudi preko Univerzitetnega inkubatorja Primorske (UIP), katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem. Leta 2008 je bila ustanovljena ekspertna skupina za pripravo študijskih programov, v kateri so predstavniki gospodarstva in drugih javnih zavodov; prav tako pa so bili predstavniki gospodarstva povabljeni k sodelovanju pri pripravi posameznih študijskih programov univerze. V letu 2008 je bil ustanovljen Študentski sklad UP, ki je namenjen štipendiranju najboljših študentov UP in v katerega sredstva prispeva tudi gospodarstvo.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica