Gostovanje doc. dr. Mirka Prosena na Univerzi na Reki (Hrvaška)
Objavljeno 6. 07. 2018
fakulteta

Gostovanje doc. dr. Mirka Prosena v okviru operacije "Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2017/2018"


Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

Doc. dr. Mirko Prosen je med 28. 3.−30. 6. 2018 gostoval v okviru operacije Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2017/2018 na Univerzi na Reki, Fakulteti za zdravstvene vede (Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija). Gostovanje je vključevalo neposredno pedagoško delo na študijskem programu Zdravstvena nega in študijskem programu Babištvo ter skupno raziskovalno delo. Gostovanje je bila priložnost za utrjevanje in snovanje nadaljnjega skupnega pedagoškega in raziskovalnega dela tudi v prihodnjih letih.

 

 

Mobility of Slovene higher education teachers 2017 - 2018. Investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.

Operacija Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica