Cenik

CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

 • Vpisnine za posamezne študijske programe  

   

  1. STOPNJA

  2. STOPNJA

   LETNIK:

  ZDRAVSTVENA NEGA

  DIETETIKA

  MAGISTERIJ ZN

  MAGISTERIJ DIETETIKA

   1. LETNIK

  45,34

  45,34

  45,34

  45,34

   2. LETNIK

  42,04

  42,04

  42,04

  42,04

   3. LETNIK

  42,04

  42,04

  /

  /

   ABSOLVENT

  27,04

  27,04

  27,04

  27,04

   

  IZRAČUN VPISNIN - PRISPEVKI OB VPISU

  Specifikacija vpisnine 1. LETNIK VIŠJI LETNIKI
   Vpisna dokumentacija 5,27 5,27
   Potrdilo o vpisu (6 kos) 4,56 4,56
   Potrdilo o ocenah / 1,52
   Študentska izkaznica 4,82 /
   Nalepka 0,18 0,18
   Priročnik e - izdaja 5,85 5,85
   Informacijski sistem 4,95 4,95
   Članarina knjižnica 4,71 4,71
   SKUPAJ 30,34 27,04*
   Obštudijske dejavnosti 15,00 15,00
   SKUPAJ 45,34** 42,04***

  Opombe: 
  * vpisnina za absolvente 1. in 2. stopnje
  ** vpisnina za 1. letnike 1. in 2. stopnje
  *** vpisnina za višje letnike 1. in 2. stopnje

      CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

     

      ARHIV: 

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica