Izbirnost med članicami

Informacijski paket za izbirnost

Kriterij za izbiro študentov (v primeru, da število prijav presega št. razpisanih mest je višja povprečna ocena študija. Pri vsakem predmetu je 5 prostih mest. Študij se izvaja v Izoli na sedežu fakultete oz. v Univerzitetnemu kampusu Livade (Aplikativna kineziologija). 

 

Ime predmeta 

Število ECTS

Število kontaktnih ur

Študijski program 

Vrsta študija

Semester oz. kvartal izvedbe* 

Letnik

Okoljsko zdravje

6

30P, 15 SE, 15LV, 8 TV

Prehransko svetovanje - dietetika 

1/VS

jesenski semester

1.

Uvod v javno zdravje

6

50P, 20SE 

Prehransko svetovanje - dietetika

1/VS

spomladanski semester

1.

Osnove managementa v zdravstvu

3

25P, 6SE

Prehransko svetovanje - dietetika

1/VS

spomladanski semester

1.

Prehranjevanje in gibanje

6

45P, 10SE, 20LV

Prehransko svetovanje - dietetika

1/VS

spomladanski semester

2.

Alternativni načini prehranjevanja**

3

20P, 10 SE

Prehransko svetovanje - dietetika

1/VS

jesenski semester

izbirni

Motnje hranjenja***

3

10P

Prehransko svetovanje - dietetika

1/VS

spomladanski semester

izbirni

Osnove športne vadbe

6

40P, 15SE, 15LV

Aplikativna kineziologija

1/UN

jesenski semester

2.

Management prireditev

6

20P, 10SE, 20SV

Aplikativna kineziologija

1/UN

spomladanski semester

3.

Biomehanika

6

40P, 15SE, 15LV

Aplikativna kinezilogija //UN spomladanski semester 2. 

Management zdravstvenih in socilanih organizacij

6

20P, 15SE 

Zdravstvena nega

2/MAG

jesenski semester

2.

Etika z bioetiko

3

25P, 10SE 

Dietetika

2/MAG

jesenski semester

1.

Prehrana in možgani

6

45P, 15SE

Dietetika

2/MAG

spomladanski semester

izbirni

*Semester izvedbe se lahko spremeni in bo točno določen v mesecu septembru.
** Predmet se bo izvajal v popoldanskem času.

*** Predmet se bo izvajal v zmanjšanem obsegu (izredni študij) v petek popoldan in soboto dopoldan.

Kontaktne ure: P=predavanja, SE=seminarji, SV=seminarske vaje, LV=laboratorijske vaje, TV=terenske vaje, EV=eksperimentalne vaje

 

Koordinatorica izbirnosti med članicami UP je izr. prof. dr. Mihaela Jurdana (e-naslov: mihaela.jurdana@fvz.upr.si, tel. 05/66-26-469).

Več informaciji glede izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem si lahko preberete na spletni strani UP

 

Študentje imajo možnost oddaje prijave v okviru Razpisa za izbirnost med članicami UP za študijsko leto 2017/2018 do 20. septembra 2017.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica