Klinično in praktično usposabljanje

UP Fakulteta za vede o zdravju je pri svojem delovanju, zlasti z izvajanjem kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov v delovnem okolju, aktivno vpeta v širši družbeni in gospodarski prostor.

Klinično usposabljanje poteka v zdravstvenih zavodih z nazivom učnega zavoda, večinoma bolnišnicah in zdravstvenih domovih, ki so locirani zlasti v obalno-kraški regiji, nekaj jih je tudi na Goriškem in Notranjskem, medtem ko se praktično usposabljanje izvaja v javnih in gospodarskih zavodih, ki se nahajajo po celotni Sloveniji. Med večjimi učnimi zavodi so Splošna bolnišnica Izola, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Psihiatrična bolnišnica Idrija, Bolnišnica Postojna, Zdravstveni dom Koper in drugi.

Praktično usposabljanje v delovnem okolju predstavlja za fakulteto živi most povezovanja ter izmenjave potreb in izkušenj med pedagoško-raziskovalnim področjem ter gospodarskimi in javnimi službami. Fakulteta daje velik poudarek kontinuiranemu strokovnemu izpopolnjevanju mentorjev v učnih zavodih v okviru programa vseživljenjskega izobraževanja. 

 

NAČRT PREVENTIVNIH IN VARNOSTNIH UKREPOV NA KLINIČNEM USPOSABLJANJU

 

Do pravilnikov in obrazcev s področja kliničnega in praktičnega usposabljanja lahko dostopate tukaj.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica