Študijski koledar

Študijski koledar za študijsko leto 2016/2017 je pripravljen ob upoštevanju 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012 in 85/2014), Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, 51/2015 – UPB in 88/2015) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in UP FVZ ter na podlagi sprejetega študijskega koledarja za študijsko leto 2016/2017 na 7. redni seji Senata UP, dne 20. 4. 2016.

 

I. SPLOŠNO

 

Študijsko leto 2016/2017 traja od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določi UP FVZ glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi UP FVZ.

 

II. IZOBRAŽEVALNI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA
 

JESENSKI SEMESTER:

 • Izobraževalni proces: od ponedeljka 3. oktobra 2016 do vključno petka, 27. januarja 2017 
 • januarsko izpitno obdobje: od ponedeljka 23. januarja 2017 do vključno petka 17. februarja 2017
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • rektorjev dan:  sreda 19. oktober 2016
  • dan reformacije: ponedeljek, 31. oktober 2016
  • dan spomina na mrtve: torek, 1. november 2016
  • dan samostojnosti in enotnosti: ponedeljek, 26. december 2016
  • od torka, 27. decembra do vključno petka, 30. decembra 2016
  • novo leto: ponedeljek, 2. januar 2017
  • slovenski kulturni praznik: sreda, 8. februar 2017

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • pozdrav brucem in bruckam Univerze na Primorskem (začetek študijskega leta): ponedeljek, 3. oktober 2016
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 20. oktober 2016
 • podpis štipendijskih pogodb iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem: torek, 31. januar 2017 

 

SPOMLADANSKI SEMESTER:

 • Izobraževalni proces: od ponedeljka, 20. februarja 2017 do vključno petka 2. junija 2017 (izvajanje praktičnega usposabljanja do 9. junija 2017 in od ponedeljka 14. avgusta do petka 8. septembra 2017).
 • junijsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 5. junija 2017 do vključno petka, 7. julija 2017
 • septembrsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 14. avgusta 2017 do vključno petka, 8. septembra 2017
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • dela prosti dan: ponedeljek, 2. januar 2017
  • dan UP Fakultete za vede o zdravju: sreda, 17. marec 2017
  • velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 17. april 2017
  • dan upora proti okupatorju: četrtek, 27. april 2017
  • petek, 28. april 2017
  • praznik dela: ponedeljek, 1. maj in torek, 2. maj 2017
  • Marijino nebovzetje: torek, 15. avgust 2017

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 13. marca, do vključno petka, 17. marca 2017
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 13. marec 2017
 • inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 14. marec 2017
 • 14. slovesna akademija Univerze na Primorskem: petek, 17. marec 2017
 • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 15. maja, do vključno petka, 19. maja 2017

Prijava VIS

Prijava e-učilnica