Študijski koledar

Študijski koledar za študijsko leto 2017/2018 je pripravljen ob upoštevanju 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in UP FVZ ter na podlagi sprejetega študijskega koledarja za študijsko leto 2017/2018 na 18. redni seji Senata UP, dne 20. 4. 2017.

 

I. SPLOŠNO

 

Študijsko leto 2017/2018 traja od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2018.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določi UP FVZ glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi UP FVZ.

 

II. IZOBRAŽEVALNI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA
 

JESENSKI SEMESTER:

 • Izobraževalni proces: od ponedeljka 2. oktobra 2017 do vključno petka, 19. januarja 2018.(Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa n adoločenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do 26. januarja 2018).  
 • januarsko izpitno obdobje: od ponedeljka 22. januarja 2018 do vključno petka 16. februarja 2018
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • rektorjev dan:  sreda 18. oktober 2017
  • dan reformacije: torek, 31. oktober 2017
  • dan spomina na mrtve: sreda, 1. november 2017
  • dan samostojnosti in enotnosti: torek, 26. december 2017
  • od sreda, 27. decembra do vključno petka, 29. decembra 2017
  • novo leto: ponedeljek, 1. januar 2018 in torek, 2. januar 2018
  • slovenski kulturni praznik: četrtek, 8. februar 2018

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • pozdrav brucem in bruckam Univerze na Primorskem (začetek študijskega leta): ponedeljek, 2. oktober 2017
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 19. oktober 2017

 

SPOMLADANSKI SEMESTER:

 • Izobraževalni proces: od ponedeljka, 19. februarja 2018 do vključno petka 1. junija 2018 (Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do petka, 8. junija 2018).
 • junijsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 4. junija 2018 do vključno petka, 6. julija 2018
 • septembrsko izpitno obdobje: od četrtka, 16. avgusta 2018 do vključno srede, 12. septembra 2018
 • Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • dan UP Fakultete za vede o zdravju: sreda, 14. marec 2018
  • velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 2. april 2018
  • dan upora proti okupatorju: četrtek, 27. april 2018
  • ponedeljek, 30. april 2018
  • praznik dela: torek, 1. maj in sreda, 2. maj 2018
  • Marijino nebovzetje: sreda, 15. avgust 2018

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • Informativni dnevi za dodiplomske študijske programe: petek, 9. februar, in sobota, 10. februar 2018
 • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 12. marca, do vključno petka, 16. marca 2018
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 12. marec 2018
 • inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 13. marec 2018
 • 15. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 15. marec 2018
 • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 14. maja, do vključno petka, 18. maja 2018

Klinično usposabljanje študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega se zaradi specifičnosti študijskega programa izvaja preko celotnega študijskega leta. 
 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica