Izbirni modul: IKT v podporo delu in učenju

Modul IKT v podporo delu in učenju je bil uveden z namenom povečanja in spodbujanja uporabe IKT v podporo delu in učenju v zdravstvu in zdravstveni negi. Upoštevane so smernice iz Strategije informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema, Nacionalnega načrta za informatizacijo zdravstvenega sistema in strategije EU na področju informatizacije zdravstva.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica