Izbirni modul: Organiziranje in vodenje v zdravstveni negi

Izbirni modul Organiziranje in vodenje v zdravstveni negi vsebuje tudi znanja s področja organizacije, vodenja, načrtovanja in kontrole v zdravstveni negi, prav tako pa tudi specifična znanja ekonomike, zavarovalništva, javnih financ, metod obvladovanja stroškov in veščin komuniciranja v zdravstveni negi. Študenti pridobijo tudi napredna znanja s področja organizacije in managementa v zdravstvu, etike in komunikacije, informatike in metod raziskovanja, potrebnih za prevzemanje odgovornosti na področju vodenja strokovnih programov in skupinskega dela.
 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica