Izbirni modul: Zdravstvena nega in obvladovanje bolnišničnih okužb

Izbirni modul Zdravstvena nega in obvladovanje bolnišničnih okužb študentom omogoča nadgraditev in poglobitev osnovnih znanj zdravstvene nege z vsebinami iz mikrobiologije in imunologije infekcijskih bolezni, bolnišnične higiene, epidemiologije, farmakoterapije in zdravstvene ekologije. Poudarek je na seznanitvi študenta s pravnimi stališči in zakonskimi osnovami za zagotavljanje bolnišnične higiene in epidemiološkega spremljanja, preprečevanja ter obvladovanja bolnišničnih okužb. Usposablja za svetovanje, vodenje in izobraževanje zdravstvenih in drugih delavcev na področju zagotavljanja bolnišnične higiene in epidemiološkega spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica