Izbirno praktično usposabljanje 3

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Izbirno praktično usposabljanje 3:

Utrditev, poglobitev in nadgradnja obveznih vsebin iz zdravstvene nege otroka, ter njegova uporaba v kliničnem okolju.

Vsebina je skladna izbranim specialnim področjem kliničnega usposabljanja zdravstvene nege 1., 2. In 3. letnika.

 

Preverjanje znanja:

Študent v celoti opravi praktično usposabljanje (100 %), odda dokumentacijo praktičnega usposabljanja in je pozitivno ocenjen s strani kliničnih mentorjev:

 

  • Študijska literatura:
    Osnovna literatura: Sklic na učne načrte predmetnika 1. in 2. letnik (Osnove zdravstvene nege s filozofijo in klinično usposabljanje, Klinično usposabljanje ZN starostnika, Klinično usposabljanje rehabilitacije, Zdravstvena nega internističnega pacienta z interno medicino, Zdravstvena nega kirurškega pacienta s kirurgijo, Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo in klinično usposabljanje)

Prijava VIS

Prijava e-učilnica