Klinična prehrana 4

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 • doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek
 • izr. prof. dr. Bojan Knap
 • Brigita Avramović Brumen, strokovnjak iz prakse
 • Eva Peklaj, strokovnjak iz prakse
 • Laura Petrica, strokovnjak iz prakse
 • Miha Oražem, strokovnjak iz prakse

Klinična prehrana 4:

 • Prehranska obravnava, del medicinske obravnave
 • Klinični potek prehranske podpore in terapije na vseh nivojih zdravenega sistema
 • Prehrana starostnika
 • Športna klinična prehrana- odrasli
 • Prehrana bolnika z rakom
 • Etični vidiki prehrane v zadnjem obdobju življenja
 • Perioperativna prehrana in prehrana pri kirurških posegih na prebavilih.
 • Prehrana kritično bolnih.
 • Prehrana pri ledvičnih boleznih
 • Prehrana pri srčnem popuščanju
 • Odpoved prebavil
 • Umetna prehrana na domu

 

Preverjanje znanja:

 • trije tematsko zaključeni kolokviji, kot pogoj za pristop k izpitu
 • seminarska naloga
 • pisni (30%) in ustni izpit (70%)
 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             PRE- LLL MODULI (ESPEN) (izbrana poglavja/selected topics)      http://lllnutrition.com/course/view.php?id=806

  •             Sobotka L. Basics in Clinical Nutrition, Edited for ESPEN Courses, 4nd edition. Praha: Galén, 2012

  •             Cederholm T et all. Definitions and terminology of clinical nutrition: an ESPEN Consensus  Statement, Clinical nutrition 2016

  •             Rotovnik Kozjek N, Knap B, Mlakar Mastnak D. Praktična navodila za športno prehrano. Olimpijski komite Slovenije, 2015

  •             LLL, Module 37.3  Rotovnik Kozjek, Soeters. Sport specific nutrition: nutrition guidelines for strength and power sports, http://www.espen.org/education/lll-programmeGarrow J, James WPT, Ralph A. Human Nutrition and Dietetics. 10th edition. London: Churchill Livingstone, 2000

   

  Dopolnilna literatura:

  •             Stanfield PS, Hui YH. Nutrition and Diet Therapy. 4th edition. Self-Instructional Modules. American Dietetic Association. Jones and Bartlett Publishers Inc., 2003

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica