Komunikacijske veščine za zaposlene v zdravstvu

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Metode in tehnike komuniciranja v zdravstvu:

Namen predmeta je, da študenti razumejo pomen in osvojijo osnovne veščine komunikacije med zdravstvenim delavcem in pacientom ter njihovimi svojci. Temeljne vsebine, ki jih študent oz. študentka spozna pri tem predmetu so: osnove komunikacije in komuniciranja kot enosmernega ali dvosmernega procesa, ovire v komunikaciji; analiza verbalnega in neverbalnega komuniciranja; tehnike uspešnega komuniciranja; analiza komunikacije; posredovanje povratne informacije;  razvoj spretnosti komuniciranja; vloga komunikacije v procesu zdravljenja; specifične metode komuniciranja v zdravstvu. Poudarek je namenjen predvsem pojmu terapevtske komunikacije in s tem povezano komunikacije s pacienti in njihovimi svojci v različnih situacijah. Temeljni pojmi, ki jih študent oz. študentka osvojijo pri predmetu so: terapevtska komunikacija, zaupanje pacientov in svojcev, empatija in empatično odzivanje zdravstvenih delavcev. V sklopu predmeta študenti urijo specifične tehnike in metode terapevtske komunikacije: poslušanje, parafraziranje, postavljanje vprašanj, svetovanje, konfrontacija, uporaba tišine.

 

Preverjanje znanja:

 • Sodelovanje pri predavanjih in vajah,
 • Pisni izpit - 70%
 • Skupinska seminarska naloga - 30%

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura

  • Rungapadiachy, M. (2003). Medosebna komunikacija v zdravstvu. Ljubljana: Educy.
  • Servellen, van G. (2009). Communication Skills for the Health care Professional: Concepts, Practice, and Evidence (2nd Ed.), Boston: Jones and Bartlett Publishers.
  • BABNIK, Katarina, ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, BRATUŽ, Anita. Zdravstvena pismenost : stanje koncepta in nadaljnji razvoj z vključevanjem zdravstvene nege = Health literacy concept : integration of definitions and the role of nursing in further development of the concept. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2013, letn. 47, št. 1, str. 62-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 512350777]

  Dopolnilna in dodatna literatura

   

  • BABNIK, Katarina, KARNJUŠ, Igor. Duhovne potrebe in duhovna oskrba pacientov: ugotovitve dveh uvodnih raziskav = Spiritual needs and patients' spiritual care: findings from two preliminary surveys. Informatica medica slovenica, ISSN 1318-2129, 2014, letn. 19, št. 1-2, str. 12-18.
  • JERKIČ, Karmen, BABNIK, Katarina, KARNJUŠ, Igor. Verbalno in posredno nasilje v urgentni dejavnosti = Verbal and indirect violence in emergency services. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2014, letn. 48, št. 2, str. 104-112, ilustr., doi: 10.14528/snr.2014.48.2.19.
  •  BABNIK, Katarina, ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, MAJCAN, Nataša. Predstavitev rezultatov dela raziskave "Nasilje nad medicinskimi sestrami na delovnem mestu" : oblike, pogostost in povzročitelji psihičnega nasilja = Presentation of the results of the study "Violence against nurses in the workplace" : forms, frequency and perpetrators of psychological violence. Obzornik zdravstvene nege, ISSN 1318-2951, 2012, letn. 46, št. 2, str. 147-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024439892]
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica