Mednarodna šola dietetike

Organizira: UP FVZ

V okviru projekta: UP in SVET

Termin: 17. in 18. 10. 2014

Lokacija: Izola, UP FVZ

Proces prehranske nege obsega štiri pomembne korake: prehranska ocena, diagnoza, intervencija in monitoring z evalvacijo. Vsak korak ima svoje specifike. Prehranska intervencija je najbolj dinamičen proces, ki se spreminja glede na zdravstveno stanje posameznika. Sestavljena je iz planiranja in implementacije prehranske terapije. Dietetik kot strokovnjak v tem procesu tesno sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci. Namen delavnice je bil povezovati, izobraževati in ozaveščati tako dietetike kot druge zdravstvene delavce o pomembnosti sodelovanja v procesu zdravljenja s prehrano povezanih boleznih.
Program Mednarodne šole dietetike

 

Kontakt: dietetika@fvz.upr.si, tel.: (+386) 5 662 64 60, (+386) 5 662 64 77.
 

 

cid:image003.jpg@01D04C39.CC68A000

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica