Mikrobiologija in imunologija

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Mikrobiologija in imunologija

Predmet Mikrobiologija in imunologija obravnava osnovne značilnosti mikroorganizmov, njihovo raznolikost in vlogo pri nastanku nalezljivih bolezni. Opisuje načine širjenja in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Opisuje mikroorganizme normalne flore, patogene mikroorganizme (bakterije, viruse, glive, parazite) in načine ter poti njihovega prenosa, postopke in metode za identifikacijo mikroorganizmov, vlogo imunskega odziva gostitelja na okužbo, ukrepe za zaščito pred okužbo in uporabo različnih metod cepljenja. Študent razvija znanje in tehnike za aseptično delo, seznani se z delom v mikrobiološkem laboratoriju in z vlogo medicinske sestre pri diagnostiki s poudarkom na odvzemu ustreznih vzorcev za odpremo v laboratorij.

 

Preverjanje znanja:

 • pisni izpit

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura:

  • Gubina M, Ihan A (2002). Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
  • Koren S, Avšič Županc T, Drinovec B, Marin J, Poljak M (1998). Splošna medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi, Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

   

  Dopolnilna in dodatna literatura:

  • Vozelj M (2000). Temelji imunologije. Ljubljana: DZS
  • Marolt – Gomišček M, Radšel – Madvešček A (2002). Infekcijske bolezni. Ljubljana: Tangram
  • Gould D, Brooker C (2000). Applied Microbiology for Nurses. WHO
  • aktualna periodika: članki iz strokovnih revij in interneta/ current periodicals: articles from  professional journals and the Internet

   

   

Prijava VIS

Prijava e-učilnica