Nacionalna mobilnost

Nacionalna mobilnost

 

Slovenske univerze so dne 9. 3. 2016 podpisale Sporazum o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami. Sprejet je bil tudi Postopek za izvajanje sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami.

V okviru programa nacionalne mobilnosti lahko študent del rednih študijskih obveznosti namesto na matični univerzi, na kateri je redno vpisan, opravi v sorodnem študijskem programu ene od drugih treh univerz. Mobilnost ne sme biti krajša od 3. mesecev in ne daljša od 12 mesecev in ovrednotena  mora biti z najmanj 15 ECTS na semester.

Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

  • so zaključili najmanj prvi letnik študija na prvi ali drugi stopnji;
  • bodo imeli v času izmenjave status študenta na matični univerzi.

Vnaprej dogovorjene študijske obveznosti, ki jih študent uspešno opravi na drugi univerzi, študentu v celoti priznajo na  matični univerzi.
 

Pri izmenjavi študentov podpisnice med seboj ne poračunavajo stroškov, razen, kadar študent plačuje šolnino na domači instituciji po veljavnem ceniku šolnin in prispevkov. Zaračunavajo se lahko stroški, kot so izdaja študentske izkaznice, stroški četrtega ali nadaljnjih izpitov pri istem predmetu, stroški komisijskih izpitov in ostali stroški, ki se zaračunavajo v skladu s Cenikom vpisnine in prispevkov za študij za tekoče študijsko leto.

Univerze izmenjajo prijave študnetov do 31. maja za zimski semester in 30. novembra za letni semester.

 

Študent odda prijavo na članici svoje matične univerze (to je univerze, na kateri je vpisan), in sicer do 15. maja za zimski semester in do 15. novembra za letni semester. Prijava vključuje prijavni obrazec (prijavo oz. prošnjo za izmenjavo), študijski sporazum in potrdilo o opravljenih izpitih (matične univerze).

 

Sporazum o izmenjavi študentov

Prijavni obrazec 

Prijavni obrazec 

Študijski sporazum 

Študijski sporazum 

 

 

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica