Nagovor
 

Spoštovani!

 

Dobrodošli na spletnem mestu Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, za katerega verjamem, da vas bo pritegnilo in da boste našli informacije, ki jih iščete.

 

Fakulteta za vede o zdravju je že v prvih desetih letih svojega delovanja postala nacionalno in mednarodno prepoznavna izobraževalna in raziskovalna članica Univerze na Primorskem, ki predstavlja kakovosten center ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja.
 

Glavno poslanstvo Fakultete je dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju zdravstvene nege, prehranskega svetovanja – dietetike in aplikativne kineziologije ter temeljno in aplikativno znanstveno raziskovalno in razvojno delo na področju zagotavljanja in ohranjanja zdravja.

 

V ospredju dodiplomskih študijskih programov Zdravstvena nega, Prehransko svetovanje – dietetika in Aplikativna kineziologija  je predvsem njihova aplikativna razsežnost, ki se prenaša neposredno iz akademske sfere v družbeno okolje. Pri tem ima pomembno vlogo praktično usposabljanje študentov v delovnem okolju, ki jim na eni strani nudi dragocene izkušnje za opravljanje bodočega poklica, na drugi strani pa predstavlja pomembno vez med fakulteto in lokalnim okoljem. Na podiplomskih študijskih programih pa se študentje srečajo s poglobljenimi vsebinami, ki jih nadgrajujejo s samostojnim strokovnim in raziskovalnim delom.

 

S sodelavci Fakultete za vede o zdravju si prizadevamo, da bi študenti tudi po zaključku izobraževanja ostali povezani s Fakulteto in se radi vračali, saj je v poklicih za katere izobražujemo, izjemno pomembno vseživljenjsko izobraževanje, ki ga Fakulteta v zadnjih letih intenzivno razvija in nadgrajuje s sodobnimi, zanimivimi in privlačnimi vsebinami tudi za širšo zainteresirano strokovno in laično javnost.

 

Fakulteta za vede o zdravju je tako prostor, kjer se teoretična znanja takoj odražajo v praktičnem okolju, zato ni naključje, da je njen slogan »Življenju dodajamo znanje!«.

 

Vabim vas, da nas obiščete in se sami prepričate.

 

Življenju dodajte znanje!

 

Dekan

prof. dr. Nejc Šarabon

Prijava VIS

Prijava e-učilnica