Pogosta vprašanja
 • Ali obstaja starostna omejitev za vpis v redni ali izredni študijski program?

  Ne. Starostne omejitve ni.

 • Ali se zaposleni kandidat lahko prijavi ter posledično vpiše na redni način študija (dodiplomski / podiplomski)?

  Da.

 • Kdo je upravičen za pridobitev statusa kandidata s posebnimi potrebami?

  O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami odloča Komisija za študentske zadeve Univerze na Primorskem v skladu s sprejetim paravilniko, ki je objavljen na spletni strani.

 • Kaj storiti, če se na izpit ne morete prijaviti – računalnik tega ne dopušča?

  Posredovati elektronsko pošto na elektronski naslov referat@fvz.upr.si v roku, ki še dopušča prijavo na izpit.

 • Kolikokrat lahko ponavljam?

  Enkrat, če niste zamenjali študijskega programa. V kolikor ponavljate nimate pravice do vpisa v absolventski staž.

 • Kakšni so pogoji za ponavljanje letnika?

  Letnik lahko ponavljate, če imate opravljenih polovico obveznosti, ki so po študijskem programu pogoj za vpis v višji letnik.

 • Koliko let traja izredni študij?

  Enako kot redni.

 • Ali pavzer postaneš avtomatično, če se ne vpišeš v višji letnik ali še enkrat v isti letnik?

  Da.

 • Ali v času pavziranja lahko opravljaš izpite, kje se na izpite prijaviš?

  Študenti se na vse razpisane izpitne roke prijavljajo preko VIS-a, tako kot bi imeli status. V času pavziranja nimate statusa.

  Prvo leto pavziranja vse študijske obveznosti še opravljate brezplačno (razen 4. in več opravljanje izpita).

 • Ali se lahko po opravljenem 1. ali 2. letniku (dodiplomskega študija) izrednega načina prepišem na redni študij?

  Da, če izpolnjujeten pogoje. Pogoji so:

  • če so prosta mesta, 
  • če še ni ponavljal letnika oziroma ni spremenil študijskega programa, 
  • če ima povprečno oceno predhodnega študija vsaj 8 in 
  • če ima opravljene vse obveznosti, ki so na rednem študiju pogoj za vpis v višji letnik. 
 • Kdaj se moram prijaviti oziroma odjaviti od izpita?

  Na izpitni rok se morate prijaviti vsaj šest dni pred izpitom ter odjaviti vsaj štiri dni pred izpitom.

 • Izgubil/-a sem študentsko izkaznico, kaj moram storiti?

  Na obrazcu prijaviš izgubo študentske izkaznice in naročiš novo. 

 • Danes je izpit, pa sem zbolel/-a in se ga ne morem udeležiti. Kaj lahko storim, da se mi rok ne šteje?

  V kolikor se zaradi upravičenih razlogov niste udeležili izpita, lahko v petih dneh po izpitnem roku oddate prošnjo v referat za odjavo od izpita ter priložite ustrezna dokazila (zdravniško dokumentacijo).

 • Zakaj se ne morem prijaviti na izpit?

  Si prepozen? Si izbral pravi predmet? Izpolnjuješ pogoje za pristop k izpitu? Imaš poravnane finančne obveznosti?

 • Kako poteka vpis v višje letnike?

  Vpis na fakulteto poteka preko VIS-a po navodilih, ki so objavljena v VIS-u. Za vpis v višji letnik mora študent izpolnjevati pogoje, ki so po študijskem programu predpisani za vpis v višji letnik.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica