Osnove zdravstvene nege

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 • Sandra Martinuč, strokovnjak iz prakse

Osnove zdravstvene nege s filozofijo:

Študent pri predmetu spozna in razume značilnosti razvoja zdravstvene nege skozi čas, spremembe v načinu obravnave pacienta ter vlogo medicinske sestre v obravnavi pacientov. Poseben poudarek je namenjene obdobju sodobne zdravstvene nege, znotraj katerega  spozna in razume proces profesionalizacije, teoretično – konceptualna izhodišča ter elemente sodobne zdravstvene nege, kot tudi umeščenost sodobne zdravstvene nege znotraj sistema zdravstvenega varstva. S pomočjo navedenega tudi razume izzive za zdravstveno nego v sedanjosti in prihodnosti.

V okviru praktičnega (kliničnega) usposabljanja prenaša pridobljeno znanje in veščine v realna klinična okolja, ki ga udejanja v okviru zdravstvene nege in oskrbe pacientov, kot tudi širše v lokalni in družbeni skupnosti. Pri tem se profesionalno in osebnostno razvija v smeri kompetentnega in odgovornega nosilca in izvajalca zdravstvene nege, ki lahko s kritičnim odnosom do kakovostne prakse in do položaja, ki ga zdravstvena nega v nekem trenutku v družbi ima, pripomore k soustvarjanju področja sodobne zdravstvene nege.

S poznavanjem diagnostično-terapevtskega programa kot kolaborativnega področja zdravstvene nege, se študent aktivno vključuje v načine diagnosticiranja in zdravljenja pacientov, ki so pomemben del zdravstvene obravnave. Poznavanje omenjenih vsebin študenta pripravi na kompetentno obravnavo pacientov v času diagnosticiranja in zdravljenja ter na sodelovanje z različnimi strokovnjaki iz prakse.  

 

Preverjanje znanja:

Osnove zdravstvene nege: 

 • kolokvij 20%
 • pisni izpit 40%
 • ustni izpit 40%

Klinično usposabljanje iz osnovne zdravstvene nege: 

 • opravil/ni opravil

Diagnostično terapevtski program: 

 • pisni izpit 100%

 

 • Študijska literatura

  1. Osnove zdravstvene nege

  Osnovna literatura: 

  1. Hajdinjak G., Meglič R.: Sodobna zdravstvena nega (UL ZF Ljubljana, 2006 ali 2. dopolnjena izdaja 2012)

  2. Kozier B., Erb G., Berman A., Snyder S.J.: Foundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice (Pearson Education 8th ed., 2008)

  3. Pajnkihar M., Brumen M.: Teoretične osnove zdravstvene nege (Visoka zdravstvena šola, Maribor, 1999) – izbrana poglavja

  4. Šmitek J., Krist A.: Venski pristopi, odvzemi krvi in dajanje zdravil (UKC Ljubljana, 2008)

  5. Ivanuša A., Železnik D.: Standardi aktivnosti zdravstvene nege (UM FZV, 2002 ali 2. dopolnjena izdaja 2008)

  6. Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (Kolegij za poenotenje kategorizacije bolnikov v bolnišnični zdravstveni negi, 2005 ali 2011)

  7. Gordon M.: Priročnik za negovalne diagnoze (Kolaborativni center SZO, 2003 ali ponatis 2006)

  8. Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi v Sloveniji (Zbornica – Zveza, 2014) 

  9. Obzornik zdravstvene nege in/ali tuje znanstvene revije s področja zdravstvene nege - po izboru predavatelja vsako leto sproti glede na aktualnost vsebin

  Dopolnilna / dodatna literatura:

  1. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege – izbrana poglavja (VŠZJ, 2010)

  2. Izbrane intervencije zdravstvene nege (FZJ, 2013)

   

  2. Klinično usposabljanje iz osnov zdravstvene nege: 

  Osnovna literatura:

  1. Šmitek J., Krist A.: Venski pristopi, odvzemi krvi in dajanje zdravil (UKC Ljubljana, 2008)

  2. Kozier B., Erb G., Berman A., Snyder S.J.: Foundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice (Pearson Education 8th ed., 2008)

  3. Ivanuša A., Železnik D.: Standardi aktivnosti zdravstvene nege (UM FZV, 2002 ali 2. dopolnjena izdaja 2008)

  Dodatna literatura:

  1. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege – izbrana poglavja (VŠZJ, 2010)

  2. Izbrane intervencije zdravstvene nege (FZJ, 2013)

   

  3. Diagnostično terapevtski program: 

  Osnovna literatura:

  1.Šmitek J., Krist A.: Venski pristopi, odvzemi krvi in dajanje zdravil (UKC Ljubljana, 2008)

  2. Dougherty L., Lister S. (ed.): The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures (8th ed., 2011; ali 9th ed., 2015)

  3. Kozier B., Erb G., Berman A., Snyder S.J.: Foundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice (Pearson Education 8th ed., 2008)

  4. Ivanuša A., Železnik D.: Standardi aktivnosti zdravstvene nege (UM FZV, 2002 ali 2. dopolnjena izdaja 2008)

  5. Standardi in smernice predavatelj določa vsako leto sproti glede na nova znanstvena dognanja The standards and guidelines are defined by the lecturer each year according to new scientific knowledge

  Dodatna literatura:

  1. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege – izbrana poglavja (VŠZJ, 2010)

  2. Izbrane intervencije zdravstvene nege (FZJ, 2013)

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica