Patologija

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Patologija: 

Predmet Patologija je namenjen seznanjanju študenta z mehanizmi, ki privedejo do bolezenskih stanj v človeškem organizmu. Študent se na molekularni in celični ravni kot tudi na ravni posameznih organov, organskih sistemov  in celotnega organizma seznani z najpogostejšimi bolezenskimi spremembami v  človeškem organizmu. Seznani se tudi z osnovno terminologijo in patofiziološkim ozadjem preiskovalnih metod v takih stanjih in si pridobi etičen pristop do dela s človeškim tkivom in trupli. 

 

Preverjanje znanja:

 • Pisni izpit

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura
  1. A. Cör. Osnove patologije. Šrudijska literatura za študente Visoke šole za zdravstvo, 2015: pp. 103. Dostopno na Moodlu
  2. Jančar J. Osnove patologije. Didakta 2009: pp. 227.
  Dopolnilna in dodatna literatura
  1.  I. Damjanov. Pathology for theHealth-Related Professionals, 2nd ed. Philadelphia PA. WB saunders 2000, pp 545
  2.  JCE Underwood: General and systemic Pathology, Curchil Livingstone 2004.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica