Patologija - dietetika

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Patologija:

Pri predmetu patologija se študent seznani z osnovnimi bolezenskimi mehanizmi v človekovem telesu. V prvem delu je poudarek na spoznavanju bolezenskih procesov, ki so skupni vsem organskim sistemom. Drugi del je namenjen poglobljenemu spoznavanju bolezenskih procesov prebavnega trakta. Pri tem se vsebine patologije nenehno dopolnjujejo s patofiziologijo. Študent se seznani z osnovnimi patološkimi terminusi in patološkimi preiskavami, poleg tega pa pridobi osnove za razumevanje kliničnih predmetov.

 

Preverjanje znanja:

  • pisni izpit

 

  • Študijska literatura:

    Osnovna literatura: 

    • Silabusi predavanj , Osnove patologije za študente Visoke šole za zdravstvo 
    • Lakhani SR, Dilly SA, Finlayson CJ: Basic Patology. An Inroduction to the Mechanisms of Disease. Second Edition. Arnold - London, Sydney, Auckland, 1998 
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica