Ponovni Razpis volitev v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2018/2019
Objavljeno 28. 11. 2018
študentsko

 

Na podlagi 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP FVZ ter skaldno s Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP, dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, izr. prof. dr. Nejc Šarabon

 

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 

 1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2018/2019 se izvedejo 17. decembra 2018. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
 2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2018/2019 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

 

Več si preberite v

 Ponovni Razpis volitev v Študentski svet UP FVZ v študijskem letu 2018/2019

Obrazec št. 1 - Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2018/2019

 

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 29. 11. 2018) in se izteče v četrtek, 13. 12. 2018, ob 15:00 uri.

Kandidati lahko kandidaturo vložijo do ponedeljka, 13. decembra 2018, do 15:00 ure, osebno v tajništvu/referatu UP FVZ, vsak delovni dan med 8:00 in 15:00 uro ali preko pošte (naslov spodaj).

Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti oznaka:

"Volitve ŠS UP FVZ 2018/2019"

 

Naslov:

Fakulteta za vede o zdravju

Referat za študentske zadeve

Polje 42

6310 Izola

 

Za izvedbo volitev se določita dve volišči:

 1. Na sedežu Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola, v ovalni sobi v pritličju;

 2. V dislocirani enoti Nova Gorica, Delpinova 18b, v prostorih referata UP FVZ.

Volišča so odprta po naslednjem razporedu:

Zap. št.

Volišče

Datum

Urnik volišča

1

Izola

17. 12.2018

9:00 - 17:00

2

Nova Gorica

17. 12. 2018

9:00 - 17:00

 

 Rezultati volitev članov v ŠS UP FVZ 2018/2019

 

Poročilo Volilne komisije ŠS UP FVZ glede pregleda prispelih kandidatur:

Dne 13.12.2018 se je ob 16:00 uri zbrala Volilna komisija Študentskega sveta UP FVZ (v nadaljevanju ŠS UP FVZ) v sestavi:

 

 1. Marko Petrović
 2. Luka Trapara
 3. Sara Radovac

 

Dnevni red:

 

 1. Sprejem dnevnega reda

 2. Pregled kandidatur za volitve v Študentski svet UP FVZ

 

 1. Sprejem dnevnega reda

SKLEP 1

Člani Volilne komisije za izvedbo volitev v ŠS UP FVZ sprejmejo dnevni red.

 

 1. Pregled kandidatur za volitve v Študentski svet UP FVZ

SKLEP 2

Volilna komisija ugotavlja, da je do datuma določenega z Razpisom za volitve študentskega sveta UP FVZ za študijsko leto 2018/2019 prispelo 15 od 9 možnih razpisanim mest za članstvo v Študentskem svetu . Vse kandidature so popolne in pravočasno prispele.

 

Kandidati na Volitvah za ŠS UP FVZ za študijsko leto 2018/2019 so:

 • Tamara Pavlović, Zdravstvena nega 1. stopnja
 • Sandra Verdev, Zdravstvena nega, 1. stopnja
 • Marija Menkinoska, Zdravstvena nega, 1. stopnja
 • Patricija Jurjevec, Zdravstvena nega, 1. stopnja
 • Petra Buletinac, Zdravstvena nega, 1. stopnja
 • David Poredoš, Dietetika, 2. stopnja
 • Naja Zagorc, Prehransko svetovanje- dietetika, 1. stopnja
 • Lucija Brezočnik, Prehransko svetovanje- dietetika, 1. stopnja
 • Neja Doles, Prehransko svetovanje- dietetika, 1. stopnja
 • Dimitri Bocciai, Dietetika, 2. stopnja
 • Amadej Jelen, Aplikativna kineziologija, 1. stopnja
 • Anja Andrenšek, Aplikativna kineziologija, 2. stopnja
 • Tina Oblak, Aplikativna kineziologija, 1. stopnja
 • Pilar Veselko, Aplikativna kineziolgija, 1. stopnja
 • Karin Vrtar, Aplikativna kineziolgija, 2. stopnja

Sklep volilne komisije se objavi na VIS-u in se pozove študente k udeležbi na volitvah, ki bo v ponedeljek 17. 12. 2018 na sedežu fakultete kot v dislocirani enoti Nova Gorica od 9:00 do 17:00.

 

 

Volilna komisija je delo zaključila ob 17:15 uri.

 

Marko Petrović (predsednik)

Sara Radovac

Luka Trapara

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica