Praktično usposabljanje v delovnem okolju III

Vsebina predmeta:

Izvajalci:

Praktično usposabljanje v delovnem okolju III:

Študent pri praktičnem usposabljanju usvoji razumevanje veščin o prehranjevanju zdravega in bolnega človeka, ki jih spozna v okviru študijskega programa Dietetika. Pozna, da je prehrana v tesni povezavi z zdravjem ljudi, način prehranjevanja pa lahko deluje kot dejavnik tveganja, ki ogroža zdravje posameznika, oziroma kot zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in izboljša kvaliteto življenja. Spozna, da ustrezna prehranska podpora bolnika pomembno vpliva na potek bolezni, pojav komplikacij, hitrost okrevanja in nenazadnje tudi na umrljivost. Načrtovanje ustrezne prehrane zdravemu in bolnemu človeku na podlagi opredeljenega stanja hranjenosti ter promocija strokovno konsistentnih priporočil za zdravo prehranjevanje je osnovno vodilo dietetika. Delovna okolja in področja dela, ki jih študent spozna in preizkusi z delom, omogočajo v praksi pridobljeno kvalitetnejše,  celostno  in trajnejše pridobivanje znanja.

 

Preverjanje znanja:

Izpolnjen Priročnik praktičnega usposabljanja III.

Ocena praktičnega usposabljanja v delovnem okolju je: opravil  ali ni opravil. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica