Prednosti študija na FVZ?

Naš cilj je zagotoviti pogoje za vaš poklicni in osebni razvoj. Imamo izjemne učitelje in raziskovalce, ki komunicirajo s svojimi študenti, jih usmerjajo in pomagajo razviti osebnostni potencial vsakega študenta. Razvijamo in spodbujamo sistem študentskega in učiteljskega tutorstva, ki pomaga študentom premagati začetne ovire in reševati vprašanja ter izzive, s katerimi se pri študiju soočajo.  

Moderno opremljeni prostori in simulacijski center za zdravstveno nego omogoča vpeljevanje pomembnih novih metod poučevanja študentov s področja tako splošne kot kritične obravnave pacientov. Oba študijska programa sta se dobro uveljavila v slovenskem prostoru, študijska programa s področja dietetike pa sta edinstvena v Sloveniji in študentom nudita poglobljena znanja, ki so potrebna za celostno prehransko obravnavo in dietoterapijo posameznika in populacijskih skupin.

Po diplomi lahko na fakulteti nadaljujete študij na podiplomski ravni. Magistrski študijski programi UP FVZ so nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov, katerih namen je usposobiti študente za izvajanje zahtevnejših strokovnih in razvojno-raziskovalnih nalog in s tem povezano uresničevanje nacionalnih potreb po vrhunskih strokovnjakih ter novih vsebinah izobraževanja s področja ved o zdravju. 

 

 
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica