Pridobljena znanja

S študijem na FVZ se študenti temeljito usposobijo za strokovno delo na področju zdravstvene nege in prehranskega svetovanja. Vodi nas zavedanje, da učenje in raziskovanje ne moreta biti izolirana od življenja v praksi, zato je fakulteta izjemno povezana z družbenim okoljem. Tesna povezanost in vzpostavljeno sodelovanje na področju kliničnega in praktičnega usposabljanja s številnim učnimi zavodi na lokalni ravni zagotavlja izmenjavo znanja s širšo skupnostjo, ki ji pripadamo.

V študijskih programih Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje - dietetika boste prepoznali dobro razvita in v prihodnost usmerjena študijska področja, ki navdihujejo sedanje in bodoče študente, ki jih veseli delo z ljudmi in nas zato vsako leto številni dijaki izberejo za svojega izobraževalnega partnerja. Študijski proces na FVZ je osredotočen na pridobivanje praktičnega usposabljanja, ki nadgrajuje teoretična znanja, kar študentom zagotavlja temeljito pripravo na vsakodnevne bodoče poklicne in življenjske situacije. Sledimo potrebi po družbenih zahtevah za visoko kakovostno izobraževanje, zato bi morali biti del naše zgodbe.

 

  Zakaj izbrati FVZ?    Prednosti študija FVZ  

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica