Prva pomoč

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Prva pomoč:

Študenti osvojijo znanja naslednjih področij:

 • opredelitev prve pomoči;
 • etični in pravni vidiki nudenja prve pomoči;
 • začetni pregled poškodovanca ali nenadno obolelega in osnovni postopki nudenja prve pomoči;
 • triaža in reševalna veriga;
 • prepoznava in oskrba nezavestnega;
 • začetni in nadaljevalni postopki oživljanja odraslih, otrok, dojenčkov in novorojenčkov;
 • oskrba dihalne poti;
 • vrste šoka, prepoznava in možni ukrepi;
 • krvavitve – vrste krvavitve, načini ustavljanja le-te (hemostaza) in tehnike oskrbe ran;
 • začetna oskrba poškodovanca  (udarnine, zvini, izpahi, zlom kosti), ter načela in načini imobilizacije;
 • prepoznava in osnovni ukrepi pri nekaterih nujnih stanjih kot so: opekline, podhladitve in omrzline, vročinska kap, akutne zastrupitve;
 • nujna stanja v interni medicini in nevrologiji (prepoznava in oskrba): akutni  koronarni sindrom, pljučni edem in pljučna embolija, astma, alergijska reakcija in anafilaksija, akutna možganska kap, epilepsija in epileptični status, hipoglikemija.

Pri laboratorijskih vajah mora študent osvojiti ustrezno kardiopulmonalno reanimacijo na fantomu, nauči se primarne oskrbe ran, osnov imobilizacije in položajev pri transportu. 

 

Preverjanje znanja:

 • pisni izpit - 50%
 • preverjanje praktičnih veščin v simuliranem okolju - 50%

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  • Karnjuš I, Cör A. Nujna medicinska pomoč, skripta UP FVZ, 2014
  • Nolan J, Basskett P, Gabbot D et al. Advanced life support (ALS) Mannual – 5 th edition, Resuscitation Council (UK) and ERC, London, 2010
  • Grmec Š. Nujna stanja. Združenje zdravnikov družinske medicine SZD. – 5. izd. – Ljubljana: zavod za razvoj družinske medicine, 2008.
  • Ahčan U. Prva pomoč: Priročnik s praktičnimi primeri. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2006.
  • Keggenhoff F. Prva pomoč - pomagam prvi. Ljubljana: Prešernova družba, 2006

Prijava VIS

Prijava e-učilnica