Raziskovalni dan UP FVZ v Novi Gorici, 13. 6. 2019
Objavljeno 13. 06. 2019
fakulteta

Nova Gorica, 13. 6. 2019

 

Vabilu na Raziskovalni dan UP FVZ, ki je danes potekal v Novi Gorici, so se odzvali predstavniki lokalnih učnih zavodov s področja zdravstvene nege, dietetike in fizioterpaije ter predstavniki Mestne občine Nova Gorica. Katedre fakultete so predstavile svoje raziskovalno delo in v razpravi z udeleženci nakazali možnosti sodelovanja z lokalnim okoljem.

 

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za Zdravstveno nego:

  • Raziskovanje na področju farmacevtske skrbi – Erasmus+ projekt Demophac (doc. dr. Igor Karnjuš)
  • Rezultati projekta INTEGRA – spolno reproduktivno zdravje migrantk (doc. dr. Sabina Ličen)
  • Raziskovalni načrti za prihodnost v okviru katedre za ZN (doc. dr. Mirko Prosen)

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za Prehransko svetovanje – dietetiko:

  • Učinki funkcionalnih živil na biokemijske parametre (doc. dr. Zala Jenko Pražnikar in doc. dr. Ana Petelin)
  • Antioksidativni potencial grozdnih tropin in njihovih izvlečkov (doc. dr. Boris Kovač)

Predstavitev raziskovalnega dela Katedre za kineziologijo in fizioterapijo:

  • Kako poskrbeti za zdravje (starejših) zaposlenih na delovnem mestu? – projekt STAR-VITAL (izr. prof. dr. Klemen Širok)
  • Raziskave in razvoj na področju aktivnega staranja: izkušnje iz bilateralnih projektov Avstrija-Slovaška (izr. prof. dr. Nejc Šarabon)
  • Preverbe (ne)skladnosti mer šolskega pohištva in iskanje možnosti izboljšav (Nastja Podrekar)
  • Pomen večplastnosti vrednotenja na poti razvoja eksoskeleta za trup (Žiga Kozinc)
  • Poskusi optimizacije vadbenih ukrepov za preventivo poškodb stegenskih strun (Jan Marušič)
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica