Raziskovanje v zdravstveni negi

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Raziskovanje v zdravstveni negi:

  • Metode raziskovanja v zdravstveni negi. 
  • Načrtovanje izvedbe raziskave, posebno epidemioloških študij (prospektivnih in retrospektivnih), študij primera in drugim načinov, ki se najpogosteje uporabljajo v raziskovanju v zdravstveni negi. 
  • Problemi v zvezi s pravilnim vzorčenjem populacije in zbiranjem podatkov. 
  • Analiza kvantitativnih in kvalitativnih podatkov. 
  • Vrednotenje rezultatov raziskovalnega dela, podanega v raziskovalnem članku in njihov prenos v prakso zdravstvene nege. 

Preverjanje znanja:

1. Raziskovalna naloga iz treh delov: - 90%

•             poročilo o predklinični ali klinični raziskavi (vaje);

•             poročilo o analizi podatkov (raziskovalno vprašanje, tabela in grafični prikaz povezave med vsaj dvema spremenljivkama, po možnosti statistični test, interpretacija; skupaj okoli 2 strani);

•             kratek pregledni članek (1 avtor: okoli 4000 besed, 2 avtorja: okoli 6000 besed, 3 avtorji: okoli 8000 besed; najmanj 15 virov, od tega najmanj 7 tujih; povzetek v angleščini do 150 besed)

2. Predstavitev preglednega članka in analize podatkov. - 10%

 

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica