Razvoj novih in funkcionalnih živil

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Razvoj novih in funkcionalnih živil:

 

 

Preverjanje znanja:

 

  • Študijska literatura:

    Temeljna literatura:
    Gradivo podano na predavanjih v obliki prosojnic/Material explained at lectures on transparencie

     

Prijava VIS

Prijava e-učilnica