Simulacije negovalnih aktivnosti

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Simulacije negovalnih aktivnosti:

 • Predstavitev simulacij 
 • Splošno o simulacijah 
 • Razlogi za vpeljavo simulacij na področje zdravstvene nege 
 • Vpeljava simulacij v ciljno okolje (poleg tehničnega vidika je predstavljen tudi sociološki vidik vpeljave tovrstnih tehnologij z vidika teorije širjenja inovacij, teorija sprejetosti tehnologij, enotna teorija sprejetosti in uporabe tehnologije).

Scenariji na področju zdravstvene nege: 

 • Modeliranje scenarijev na področju zdravstvene nege 
 • Analiza scenarijev z vidika kakovosti zdravstvene nege, porabe virov in časa 
 • Posebnosti scenarijev s področja zdravstvene nege po področjih (npr. patronažna zdravstvena nega, pediatrična zdravstvena nega, zdravstvena nega starostnika itd.) 
 • Sodobne tehnologije za simuliranje scenarijev na področju zdravstvene nege 
 • Orodja za popis splošnih procesov in procesov v zdravstveni negi 
 • Sodobne spletne tehnologije (npr. e-izobraževanje, videokonference); 
 • Naprave in metode s zaznavnim izhodom (pnevmatske, vibrotaktilne, elektrotaktilne, nevromulskularne naprave); 
 • Umetna inteligenca 
 • Virtualna resničnost 
 • Predstavitev ključnih akterjev in proizvajalcev na področju orodij za simulacijo v zdravstveni negi 

Preverjanje znanja:

 • projektna seminarska naloga in njena predstavitev

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             E-vsebina pri predmetu Simulacije negovalnih aktivnosti (podane študentom preko spletnega portala UP FVZ).

  •             HALE, T.J., AHLSCHLAGER, P.M., 2011. Simulation scenarios for nursing education. 1st ed. Clifton Park: Delmar Cengage Learning.

  •             NEHRING, W.M. in LASHLEY, F.R., ur., 2010. High-fidelity patient simulation in nursing education. Sudbury etc.: Jones and Bartlett.

  •             JEFFRIES P.R. et. al, 2007. Simulation in Nursing Education Publication. National league of nursing Publications, 2007.

  •             CAMPBELL, S.H. in DALEY, K.M., 2009. Simulation scenarios for nurse educators : making it real. New York: Springer.

  •             HEBDA, T., CZAR, P. in CYNTHIA, M., 2013. Handbook of informatics for nurses and health care professionals. 5rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice.

   

  Dopolnilna literatura:

  •             ŽVANUT, B., JURGEC, S. in KARNJUŠ, I., 2013. Analiza potreb po uporabi simulacij v procesu vseživljenjskega učenja medicinskih sester. Obzornik Zdravstvene nege, letn. 47, št. 1, str. 28–37.

  •             KRIŽMARIĆ, M., 2009. Hevristično generiranje medicinskih simulacijskih scenarijev [doktorska disertacija]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, str. 40–41.

  •             CANNON-DIEHL, M.R., 2009. Simulation in healthcare and nursing: state of the science. Critical care nursing quarterly, letn 32, št. 2, str. 128–36.

  •             HARDER B.N., 2010. Use of simulation in teaching and learning in health sciences: a systematic review. Journal iof nursing education, letn 49, št. 1, str. 23–28.

  •             PUCER P., 2011. Razširjena resničnost. Zdravniški vestnik, letn. 80, št. 7/8, str. 578–585.

  •             BEARNSON C.S. in WIKER K.M., 2005. Human patient simulators: a new face in baccalaureate nursing education at brigham young university. Journal of nurse education, letn 44, št. 9, str. 421–425.

   

  Dodatna literatura:

  •             Ostali prispevki iz specializiranih podatkovnih zbirk (npr. EBSCO, Proquest, Web of Science, Sciencedirect)

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica