Strokovno izobraževanje za klinične mentorje

Namen izobraževanja je bil v pridobivanju novega znanja in razumevanju pomena komunikacije ter sposobnosti poučevanja in učenja v kliničnem okolju. Cilj delavnice je bil povečati usposobljenost mentorjev za izvajanje mentorske vloge v kliničnem okolju.

Klinične mentorje smo seznanili tudi s cilji, pričakovanji in izvedbo študijskega programa Zdravstvena nega v študijskem letu 2014/15 ter različnimi oblikami zbiranja dokazil in negovalne dokumentacije v izkustvenem portfoliju. Z udeleženci izobraževanja smo skupaj iskali priložnosti za izboljšave v klinični praksi, ki bodo lahko pomembno vplivale na uspešnost kliničnega usposabljanja v zdravstveni negi.
 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:
8.30 - 9.00
Registracija udeležencev

9.00 – 9.15 Pozdravni nagovor in predstavitev programa

Predavanja

9.15 – 10.00 (45 min): Mentorstvo kot odnos

doc. dr. Katarina Babnik

10.00 – 11.30 (90 min): Mentorska vloga v kliničnem okolju

dr. Vesna Čuk, viš. pred.

11.30 – 12.00 Diskusija

Delavnica

12.00 – 13.30 (90 min): Izzivi ohranjanja učinkovite mentorske vloge v klinični praksi

mag. Mirko Prosen, viš. pred.

13.30 – 14.00 ODMOR s prigrizkom

14.00 – 16.00: Priprava na izvedbo kliničnega usposabljanja v študijskem letu 2014/15 skupno srečanje kliničnih mentorjev in šolskih koordinatorjev po posameznih področjih zdravstvene nege
 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica